Hjem Om kommunenKunngjøringerHøring – Forskrift om lokal forbudssone for avfyring av fyrverkeri, Trondheim kommune, Trøndelag

Høring – Forskrift om lokal forbudssone for avfyring av fyrverkeri, Trondheim kommune, Trøndelag

Bakgrunn

Som følge av at Klæbu kommune og Trondheim kommune er slått sammen, må lokale forskrifter vedtas for den nye kommunen. I henhold til forskrift om sammenslåing av Klæbu kommune og Trondheim kommune § 3, er frist for fastsetting av nye forskrifter 1. januar 2021.

Kommunedirektøren legger herved fram forslag til forskrift om lokal forbudssone for avfyring av fyrverkeri, Trondheim kommune, Trøndelag. Forskriften er en videreføring av forskrift om lokal forbudssone for avfyring av fyrverkeri, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag, vedtatt av Trondheim bystyre 27.08.15.

Kommunedirektørens vurdering og konklusjon

Formannskapet i Trondheim kommune ba 27.08.2015 i vedtak i sak 105/15, Trøndelag brann- og redningstjenesten IKS om å forby avfyring av fyrverkeri klasse II og III innenfor en forbudssone som omfattet Midtbyen, Bakklandet, Møllenberg, Buran, Lademoen, Rosenborg, Singsaker og Ila og omegn, se vedlegg 2 for forbudssone. Forbudet innebar at slik avfyring ikke kunne skje uten brann- og redningssjefens tillatelse.

Forbud mot oppskyting av fyrverkeri klasse II og III innenfor en forbudssone har vært praktisert siden 2004. Bakgrunnen for endringene i vedtaket i 2015, var endringer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften), en utvidelse av forbudssonen og gode erfaringer med at forbudssonen blir respektert.

Kommunedirektøren finner det hensiktsmessig å opprettholde forbudssonen for avfyring av fyrverkeri fra 2015, også etter kommunesammenslåingen med Klæbu kommune. Forbudet vil redusere risikoen for branntilløp, og vil dermed kunne forhindre tap av menneskeliv og bevaringsverdig bebyggelse.

Høringssvar

Kommunedirektøren ønsker høringsinstansenes syn på vedtak av forskrift om lokal forbudssone for avfyring av fyrverkeri, Trondheim kommune, Trøndelag. Eventuelle uttalelser bes sendt til postmottak@tbrt.no innen 10.10.20.

Vedlegg

  1. Forskrift om lokal forbudssone for avfyring av fyrverkeri
  2. Kart over forbudssone for avfyring av fyrverkeri

Sist oppdatert: 24.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004