Hjem Om kommunenKunngjøringerHøring – Forskrift: Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorgsboliger - kriterier og venteliste

Høring – Forskrift: Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorgsboliger - kriterier og venteliste

Som følge av at Klæbu kommune og Trondheim kommune er slått sammen, må lokale forskrifter vedtas for den nye kommunen. I henhold til forskrift om sammenslåing av Klæbu kommune og Trondheim kommune § 3, er frist for fastsetting av nye forskrifter 1. januar 2021.

Forskriften Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorgsboliger - kriterier og venteliste er en harmonisering av lokal forskrift vedtatt av Trondheim bystyre 01.07.17, og lokal forskrift for Klæbu vedtatt i Klæbu kommunestyre 15.06.17.

Kommunedirektørens vurdering og konklusjon

En harmonisering av teksten i  forskriften for Klæbu og Trondheim kommune viser at  begge forskriftene dekker de samme tjenestene.

Innholdsmessig er Trondheim kommunes forskrift kortere formulert enn forskriften for Klæbu kommune. Kriteriene og vurderingsmomentene er like, men Klæbu kommunes lokale forskrift er mer detaljert enn de generelle kriteriene som Trondheim har opplistet. Trondheim kommune har valgt å gjøre dette til saksbehandlingsrutiner som ligger i kvalitetssystemet Kvaliteket.

Begge forskrifter utgår ved årsskiftet. Kommunedirektøren mener Trondheim kommunes forskrift Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester - kriterier og ventelister, på en god måte ivaretar Klæbu kommune sin tidligere forskrift og anbefaler at denne forskriften gjelder fra 01.01.21.

Høringssvar

Kommunedirektøren ønsker høringsinstansenes syn på vedtak av forskrift Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorgsboliger - kriterier og venteliste.

Eventuelle uttalelser bes sendt til kommunedirektor.postmottak@trondheim.kommune.no innen 24.10.20.

Vedlegg

Forskrift fra 01.07.2017

Sist oppdatert: 08.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004