Hjem Om kommunenKunngjøringerHøring: Planstrategi for Trondheim kommune 2020-2023

Høring: Planstrategi for Trondheim kommune 2020-2023

Formannskapet i Trondheim vedtok 27.10.20 at Planstrategi 2020-2023 skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

I planstrategien presenteres kommunedirektørens forslag på hvilke planer som bør utarbeides i bystyreperiode 2020-2023. Til grunn for disse vurderingene ligger nasjonale, regionale og lokale forventninger og føringer som har betydning for kommunens planarbeid 2020-2023.

Høringsutkast til Planstrategi 2020-2023 kan leses på Planstrategi for Trondheim kommune 2020-2023.

Alle dokumenter vil legges ut fysisk på Bytorget i Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek på Peter Egges plass 1.

Har du innspill til planstrategien?

Send dine innspill på e-post til tk.postmottak@trondheim.kommune.no eller per post til Trondheim kommune, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Alle innspill må merkes med saksreferanse: “20/46547 Høring. Planstrategi for Trondheim kommune 2020-2023”.

Frist for å gi innspill er 18. desember 2020.

Har du spørsmål om arbeidet med planstrategien, ta kontakt med Hans Petter Wollebæk. 

Sist oppdatert: 19.11.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006