Hjem Om kommunenKunngjøringerHøringsperiode planprogram for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Høringsperiode planprogram for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Formannskapet i Trondheim vedtok den 16.03.21, i sak 74/21, å sende forslag til planprogram for plan for idrett og fysisk aktivitet ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 2. mai 2021.

Vi ber om at uttalelser til planprogrammet sendes til

e-post: idrett-friluftsliv.postmottak@trondheim.kommune.no. Merk emnefelt med: Høringsinnspill - PIF

eller

Trondheim kommune, Enhet idrett og friluftsliv, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim. Merkes: Høringsinnspill - PIF.

Sist oppdatert: 22.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006