Hjem Om kommunenKunngjøringerOppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale:

Massedeponi Sørborgen, Litjugla m. m.

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan K2014004 - Detaljregulering for massedeponi Sørborgen, Litjugla m. m.

Parter i forhandlingene er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten og utbygger Ramlo Sandtak AS. Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige offentlige ledningsanlegg og grønnstruktur.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten, saksbehandler Even Greis Terjesønn Hansen, telefon 91 69 57 32/97 74 34 00.

Sist oppdatert: 10.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004