Hjem Om kommunenKunngjøringerOppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende
utbyggingsavtale: Dalgårdtunet. 

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan r20170003 og r2020008 Odd Husbys veg og
Anders Wigens veg, gnr/bnr 103/850, 103/294, 104/7, 104/1152 m fl.

Parter i forhandlingene er Trondheim kommune v/ Eierskapsenheten og utbygger Wigen Bolig AS.
Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanenes
bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av
nødvendige offentlige trafikkanlegg, ledningsanlegg, grønnstruktur og renovasjon.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Eierskapsenheten,
saksbehandler Toril S. Hjelm-Hansen, telefon 97 74 34 00.

Sist oppdatert: 03.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006