Hjem Om kommunenKunngjøringerSøk om tilskudd for 2020

Søk om tilskudd for 2020

Trondheim kommune har en rekke tilskuddsordninger rettet mot frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim. Noen har søknadsfrist mens andre har løpende behandling. Du finner retningslinjer og søknadsskjema for alle ordningene på kommunens nettsider.

Søknadsfrist 1. april

Tilskudd til frivillige lag for tiltak i grønne områder/friområder

Registrerte lag og foreninger kan søke om engangsstøtte fra 10 000 til 50 000 kroner for vedlikeholdsarbeid, investering eller drift i friområde.

Tilskudd til aktiviteter for eldre

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for aktivitet for eldre mennesker i regi av frivillige lag og organisasjoner. Tilskuddsordningen skal bidra til økt deltakelse i kultur- og aktivitetstilbud og bedre folkehelse.

Søknadsfrist 15. april

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak, profesjonelle

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen billedkunst/kunsthåndverk, litteratur, musikk, scenekunst/dans og tverrfaglige prosjekt.

Se også mulighet til å søke om tilskudd til strakstiltak.

Tilskudd til fritidskulturlivet

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det lokale frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til prosjekter og åpne arrangement i Trondheim.

Se også mulighet til å søke om tilskudd til strakstiltak.

Driftstilskudd til partipolitiske ungdomsorganisasjoner

Partipolitiske ungdomsorganisasjoner som har sitt virke i Trondheim kan søke om tilskudd til drift. Tilskuddet baseres på stemmetall for moderpartiet ved forrige lokalvalg i Trondheim kommune.

Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner (IMDi)

Hovedmål for ordningen er å øke deltakelsen i arbeids- og samfunnsliv blant innvandrere og barna deres.

Organisasjoner som får driftsstøtte skal bidra til å oppfylle ett eller flere av delmålene

  • Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning
  • Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
  • Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Tilskuddsordninger med løpende behandling - ingen søknadsfrist (listen er ikke uttømmende)

Tilskudd til aktiviteter for barn og unge

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge i Trondheim får delta i meningsfulle og kompetansegivende kultur- og fritidsaktiviteter, som samtidig fremmer demokratiske verdier.

Frivillighetsmillionen kultur

Formålet med denne ordningen er å gi tilskudd til aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Potten skal utlyses og tildeles prosjekter som utvikler og skaper nye aktiviteter, som skaper samarbeid mellom organisasjoner og grupper, eller mellom frivillige og offentlige aktører.

Strakstiltak fritidskulturlivet

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det frivillige kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke muligheten for å arrangere mindre prosjekt og arrangement med kort planleggingstid.

Strakstiltak kunst og kultur

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke muligheten for å arrangere mindre prosjekt og arrangement med kort planleggingstid. Maks tilskuddsbeløp er 15 000 kroner.

Reisestøtte til semiprofesjonelle sang- og musikkensembler

Semiprofesjonelle sang- og musikkensembler som har et fast medlemstall i størrelsesorden 10 eller flere kan søke om støtte til reiser/turneer i utlandet.

Tilskudd til kjøp av tid i Verkstedhallen

Formålet med ordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle og frivillige kulturlivet i Trondheim. Ordningen skal bidra til å styrke muligheten for preproduksjon av profesjonell scenekunst, dans og musikk, og til formidling av scenekunst og musikk for det frivillige kulturlivet.

Tilskudd til aktiviteter som fremmer ombruk, gjenbruk og reparasjon

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for ombruk, gjenbruk og reparasjon i Trondheim.

Retningslinjer og søknadsskjema

Du finner retningslinjer og søknadsskjema for alle Trondheim kommunes tilskuddsordninger på kommunens nettsider.

Sist oppdatert: 25.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006