Hjem Om kommunenNye gate-/stedsnavn og adresserFire nye vegnavn på Overvik

Fire nye vegnavn på Overvik

Som følge av utbygging på Overvik skal det anlegges fire veger som har behov for et egne navn. Dette har vist seg nødvendig for å oppnå tilfredsstillende adressering på stedet.

Vedtak:
Trondheim kommune har vedtatt fire vegnavn til bruk på Overvik. Disse er ”Kjerrevegen”, ”Vognvegen”, ”Ardvegen” og ”Rivevegen”.

Detaljkart

Oversiktskart

Navna er vedtatt i henhold til Lov om stadnamn med tilhørende forskrifter og arbeidet har blitt utført i tett samarbeid med lokale organisasjoner med tilknytning til stedet. Med denne tilnærminga har det blitt tatt utgangspunkt i navn som har forankring til området og som sammen danner et helhetlig navnemiljø. Trondheim kommune har lagt særlig vekt på å finne navn som legger til rette for fremkommelighet. Språkrådet har ingen merknader til skrivemåten av de fremlagte navna.

Klage:
§10 i Lov om stadnamn slår fast at de som har uttalerett i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av et vedtatt navn. Klagen skal begrunnes og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 20/35469.

Klage sendes:
Trondheim kommune
Kart- og oppmålingskontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til: kart.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 13.11.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004