Fire nye vegnavn på Overvik

Som følge av utbygging på Overvik skal det anlegges fire veger som har behov for et egne navn. Dette har vist seg nødvendig for å oppnå tilfredsstillende adressering på stedet.

Vedtak:
Trondheim kommune har vedtatt fire vegnavn til bruk på Overvik. Disse er ”Kjerrevegen”, ”Vognvegen”, ”Ardvegen” og ”Rivevegen”.

Detaljkart

Oversiktskart

Navna er vedtatt i henhold til Lov om stadnamn med tilhørende forskrifter og arbeidet har blitt utført i tett samarbeid med lokale organisasjoner med tilknytning til stedet. Med denne tilnærminga har det blitt tatt utgangspunkt i navn som har forankring til området og som sammen danner et helhetlig navnemiljø. Trondheim kommune har lagt særlig vekt på å finne navn som legger til rette for fremkommelighet. Språkrådet har ingen merknader til skrivemåten av de fremlagte navna.

Klage:
§10 i Lov om stadnamn slår fast at de som har uttalerett i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av et vedtatt navn. Klagen skal begrunnes og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 20/35469.

Klage sendes:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til: kart.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 10.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006