Navn på ny park - Falkenborgparken

Det skal anlegges et grøntområde på Falkenborg og dette området skal tildeles et offisielt stedsnavn. I den forbindelse har Trondheim kommune gjort følgende vedtak:

Vedtak

Grøntområde som skal anlegges på Falkenborg tildeles navnet ”Falkenborgparken”.

Navnet er vedtatt i henhold til lov om stadnamn med tilhørende forskrifter og arbeidet har blitt utført i tett samarbeid med lokal organisasjon med tilknytning til stedet. Med denne tilnærminga har det blitt tatt utgangspunkt i et navn som har sterk forankring til området. Trondheim kommune har lagt særlig vekt på å finne navn som legger til rette for fremkommelighet og som vil bli aktivt brukt i dagligtalen. Stedsnavntjenesten for Midt-Norge har ingen merknader til skrivemåten av det fremlagte navnet.

Klage

§10 i lov om stadnamn slår fast at de som har uttalerett i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av et vedtatt navn. Klagen skal begrunnes og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 20/409.

Klage sendes:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til kart.postmottak@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 10.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006