Nye adresser gjeldende fra 01.03.2023

Nye adresser gjeldende fra 01.03.2023

Jonsvannsveien

Kartutsnitt for Jonsvannsveien

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknader
66/8 Jonsvannsveien 75
(H0101)
Jonsvannsveien 75B Eksisterende bolig, inngang hovedbolig
66/8 Jonsvannsveien 75
(H0102)
Jonsvannsveien 75C Eksisterende bolig, inngang bi-leilighet

 

Dalheimvegen

Kartutsnitt for Dalheimvegen

Gnr/bnr Ny adresse Merknader
19/101 Dalheimvegen 19D Ny enebolig i kjede
19/101 Dalheimvegen 19E Ny enebolig i kjede
19/101 Dalheimvegen 19F Ny enebolig i kjede

Granlivegen

Kartutsnitt for Granlivegen

Gnr/bnr Ny adresse Merknader
104/107 Granlivegen 17C Ny enebolig

Løytnantsvegen

Kartutsnitt for Løytnantsvegen

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknader
19/56   Løytnantsvegen 6C Ny boenhet i nytt tilbygg
19/322 Løytnantsvegen 6B Løytnantsvegen 6D Eksisterende enebolig

Sist oppdatert: 07.03.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242