Nye adresser gjeldende fra 10.01.2023

Nye adresser gjeldende fra 10.01.2023

Benneches vei

Kartutsnitt for Benneches vei

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknader
423/529   Benneches vei 4A Ny enebolig
423/135 Benneches vei 4 Benneches vei 4B Eksisterende enebolig

Brøttemsvegen

Kartutsnitt for Brøttemsvegen

Gnr/bnr Ny adresse Merknader
537/74 Brøttemsvegen 809 Brakkerigg

Forsøkslia

Kartutsnitt for Forsøkslia

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknader
101/3   Forsøkslia 9A Inngang næringslokale i nybygg
101/3   Forsøkslia 9B Inngang næringslokale i nybygg
101/3 Forsøkslia 9D Forsøkslia 9D Adresse flyttes til inngang næringslokale i nybygg
101/3   Forsøkslia 9M Inngang næringslokale i nybygg
101/3   Forsøkslia 9N Inngang næringslokale i nybygg
101/3   Forsøkslia 9P Inngang næringslokale i nybygg
101/3 Forsøkslia 9B Forsøkslia 9R Inngang eksisterende næringslokale
101/3 Forsøkslia 9A Forsøkslia 9S Inngang eksisterende næringslokale
101/3 Forsøkslia 9M Forsøkslia 9T Inngang eksisterende næringslokale
101/3 Forsøkslia 9O Forsøkslia 9U Inngang eksisterende næringslokale

Nedre Bakklandet

Kartutsnitt for Nedre Bakklandet

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Off. bolignr. Merknader
408/8 Nedre Bakklandet 29 Nedre Bakklandet 29A H0101 Inngang boenhet sør
408/8 Nedre Bakklandet 29 Nedre Bakklandet 29B H0101 Inngang boenhet nord

Nedre Grilstadkleiva

Kartutsnitt for Nedre Grilstadkleiva

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknader
17/976   Nedre Grilstadkleiva 26A Ny enebolig
17/315 Nedre Grilstadkleiva 26 Nedre Grilstadkleiva 26B Eksisterende bolig

Olav Aukrusts veg

Kartutsnitt for Olav Aukrusts veg

Gnr/bnr Ny adresse Merknader
104/216 Olav Aukrusts veg 16 Ny enebolig
104/216 Olav Aukrusts veg 18 Ny enebolig
104/216 Olav Aukrusts veg 20 Ny enebolig

Othilienborgvegen

Kartutsnitt for Othilienborgvegen

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Off. bolignr. Merknader
53/242   Othilienborgvegen 77A H0101 Ny leilighet i 1.etg.
53/242 Othilienborgvegen 77 Othilienborgvegen 77B H0101, H0102 Eksisterende 2 leiligheter i 1 etg.
53/242 Othilienborgvegen 77 Othilienborgvegen 77C H0201, H0202, H0203, H0204,
H0205, H0206, H0207, H0208,
H0209, H0210
Eksisterende leilighet og 9 hybler i 2.etg.

Steinrabben

Kartutsnitt for Steinrabben

Gnr/bnr Ny adresse Merknader
80/142 Steinrabben 6A Ny enebolig nord
80/142 Steinrabben 6B Ny enebolig sør

Stokkåsen

Kartutsnitt for Stokkåsen

Gnr/bnr Ny adresse Merknader
39/86 Stokkåsen 93 Ny bolig
39/86 Stokkåsen 95 Ny bolig

Søbstadvegen

Kartutsnitt for Søbstadvegen

Gnr/bnr Ny adresse Merknader
197/974 Søbstadvegen 43C Ny enebolig

Tyholtveien

Kartutsnitt for Tyholtveien

Gnr/bnr Ny adresse Merknader
61/8 Tyholtveien 47 Ny enebolig

Øvre Sjetnhaugan

Kartutsnitt for Øvre Sjetnhaugan

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknader
323/2396   Øvre Sjetnhaugan 15A Ny bolig, boenhet inngang vest
323/2396   Øvre Sjetnhaugan 15B Ny bolig, boenhet inngang øst
323/2396   Øvre Sjetnhaugan 15C Inngang hybelleilighet
323/96 Øvre Sjetnhaugan 15 Øvre Sjetnhaugan 17 Eksisterende bolig

Sist oppdatert: 10.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242