Nye adresser gjeldende fra 15.02.2023

Nye adresser gjeldende fra 15.02.2023

Ingeborg Aas' veg

Kartutsnitt for Ingeborg Aas' veg

Gnr/bnr Ny adresse Merknad
84/6 Ingeborg Aas' veg 6 Ny barnehage

 

Hørløcks veg

Kartutsnitt for Hørløcks veg

Gnr/bnr Ny adresse Merknader
17/581 Hørløcks veg 13C Ny enebolig

 

Hugins veg 

Kartutsnitt for Hugins veg 

Gnr/bnr Nåværende adresse Ny adresse Merknader
74/2 Hugins veg 11 D
(H0102)
Hugins veg 11 E Bolig i eksisterende garasjebygg

 

Midtre Flatåsveg 

Kartutsnitt for Midtre Flatåsveg 

Gnr/bnr Ny adresse Merknader
190/17 Midtre Flatåsveg 26 Inngang til bolig i nytt bolig/garasje-bygg
190/17 Midtre Flatåsveg 28A Inngang til boenhet i ny tomannsbolig
190/17 Midtre Flatåsveg 28B Inngang til boenhet i ny tomannsbolig

 

Sist oppdatert: 15.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H