Nye adresser gjeldende fra 21.03.2023

Nye adresser gjeldende fra 21.03.2023

Uglavegen

Kartutsnitt for Uglavegen

Gnr/bnr Ny adresse Merknader
103/934 Uglavegen 11 Ny enebolig

Hallsteinvegen 

Kartutsnitt for Hallsteinvegen 

Gnr/bnr Ny adresse Off. bolignr. Merknader
322/306 Hallsteinvegen 2 H0101, H0102, H0103, H0104, H0105, H0106
H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305, H0306
Ny boligblokk
322/306 Hallsteinvegen 4 H0101, H0102, H0103, H0104, H0105, H0106
H0201, H0202, H0203, H0204, H0205, H0206
H0301, H0302, H0303, H0304, H0305, H0306
H0401, H0402, H0403, H0404, H0405, H0406
H0501, H0502, H0503, H0504
Ny boligblokk

Sist oppdatert: 21.03.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H