Hjem Om kommunenNyheter og kunngjøringerNye gate-/stedsnavn og adresserNye vegnavn - Chamonixvegen og Nikoline Selmers veg

Nye vegnavn - Chamonixvegen og Nikoline Selmers veg

Formannskapet vedtok i møte 26.11.2019 følgende:

  • Vegen som skal anlegges fra Presthus og som går langs skogområdet kalt "Chamonix" tildeles navnet "Chamonixvegen"
  • Vegen som skal anlegges fra Overvik og som går forbi Tesli tildeles navnet "Nikoline Selmers veg"

Trykk her for å se "Chamonixvegen" i kart

Trykk her for å se "Nikoline Selmers veg" i kart

Navna er vedtatt i henhold til lov om stadnamn med tilhørende forskrifter og arbeidet er gjennomført i tett samarbeid med lokale organisasjoner. Med denne tilnærminga har det blitt tatt utgangspunkt i navn som har forankring til området. Trondheim kommune har lagt særlig vekt på å finne navn som legger til rette for fremkommelighet. Stedsnavntjenesten for Midt-Norge har ingen merknader til skrivemåten av de fremlagte navna.

Klage

§10 i lov om stadnamn slår fast at de som etter loven har uttalerett i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av et vedtatt navn. Klagen skal begrunnes og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gt. 14. Oppgi ref. 19/23287.

Klagen sendes:

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til: kart.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 10.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006