Nytt brunavn - Saupstadbrua

Det skal anlegges ei bru for gang- og sykkelveg mellom Rosten og Saupstad og denne brua har behov for et eget navn. I den forbindelse har Trondheim kommune gjort følgende vedtak:

Vedtak

Gang- og sykkelvegbru som anlegges mellom Rosten og Saupstad over Bjørndalen, tildeles navnet ”Saupstadbrua”.

Navnet er vedtatt i henhold til lov om stadnamn med tilhørende forskrifter og arbeidet har blitt utført i tett samarbeid med lokale organisasjoner med tilknytning til stedet. Med denne tilnærminga har det blitt tatt utgangspunkt i et navn som har forankring til området. Trondheim kommune har lagt særlig vekt på å finne navn som legger til rette for fremkommelighet. Stedsnavntjenesten for Midt-Norge har ingen merknader til skrivemåten av det fremlagte navnet.

Klage

§10 i lov om stadnamn slår fast at de som har uttalerett i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av et vedtatt navn. Klagen skal begrunnes og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 20/413.

Klage sendes:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til: kart.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 09.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004