Nytt vegnavn - Betzy Rosenbergs veg

Aktuell veg ble navngitt "Ingelbrecht Knudssøns veg" i 2013 som følge av at berørte beboere hadde behov for offisiell vegadresse. I ettertid har Trondheim kommune blitt klar over at Ingelbrecht Knudssøn allerede er oppkalt med en gate på Berg ("Knudssøns gate"), og ønsker derfor å omnavne vegen på Byneset. Navneendringen har også bakgrunn i at berørte beboere ønsker seg et nytt adressenavn fordi de mener at "Ingelbrecht Knudssøns veg" er for krevende i praktisk bruk.

Vedtak

Vegen som går fra Langørjan, forbi Buktabakkan og som ender i boligområde på Byneset tildeles navnet "Betzy Rosenbergs veg".

Trykk her for å se aktuell veg i kart

Navnet er vedtatt i henhold til lov om stadnamn med tilhørende forskrifter og arbeidet har blitt utført i tett samarbeid med lokal organisasjon med tilknytning til navnet. Med denne tilnærminga har det blitt tatt utgangspunkt i et navn som passer inn i området. Trondheim kommune har lagt særlig vekt på å finne et unikt navn som legger til rette for fremkommelighet.

Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen har gitt sin støtte til det fremlagte navnet. Stedsnavntjenesten for Midt-Norge har ingen merknader til skrivemåten av navnet.

Klage

§10 i lov om stadnamn slår fast at de som har uttalerett i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av et nytt navn. Klagen skal begrunnes og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 19/3379.

Klagen sendes:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til: kart.postmottak@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 13.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004