Nytt vegnavn - Karen Aunes veg

Som følge av utbygging på Overvik skal det anlegges en veg som har behov for et eget navn. Dette har vist seg nødvendig for å oppnå tilfredsstillende adressering på stedet.

Vedtak

Veg som skal anlegges i et boligfelt på Overvik ved Presthus tildeles navnet "Karen Aunes veg".

Trykk her for å se aktuell veg i kart

Navnet er vedtatt i henhold til Lov om stadnamn med tilhørende forskrifter og arbeidet har blitt utført i tett samarbeid med lokale organisasjoner med tilknytning til stedet. Med denne tilnærminga har det blitt tatt utgangspunkt i et navn som har forankring til området. Trondheim kommune har lagt særlig vekt på finne et navn som legger til rette for fremkommelighet. Stedsnavntjenesten for Midt-Norge har ingen merknader til skrivemåten av det fremlagte navnet.

Behovet for navn oppsto brått og kommunen besluttet av den grunn å ta i bruk et navn som ble foreslått av lokalt historielag i forbindelse med at "Chamonixvegen" og "Nikoline Selmers veg" nylig fikk sine navn. Begge veger befinner seg i samme området som "Karen Aunes veg".

Klage

§10 i Lov om stadnamn slår fast at de som har uttalerett i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av et vedtatt navn. Klagen skal begrunnes og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gt. 14. Oppgi ref. 20/408.

Klagen sendes:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til: kart.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 10.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004