Nytt vegnavn - Movollflata

Som følge av utbygging langs Tiller-ringen er det behov for navn på en veg som skal anlegges. Navnet på den nye vegens kal inngå i adresser på samme sted.

Vedtak

Vegen som skal anlegges mellom Tiller-ringen og Movollen tildeles navnet ”Movollflata”.

Trykk her for å se aktuell veg i kart

Navnet er vedtatt i henhold til lov om stadnamn med tilhørende forskrifter og arbeidet har blitt utført i tett samarbeid med lokal organisasjon med tilknytning til navnet. Med denne tilnærminga har det blitt tatt utgangspunkt i navn som passer inn i området. Trondheim kommune har lagt særlig vekt på å finne unikt navn som legger til rette for fremkommelighet.

Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen har gitt sin støtte til det fremlagte navnet. Stedsnavntjenesten for Midt-Norge har ingen merknader til skrivemåten.

Klage

§10 i lov om stadnamn slår fast at de som har uttalerett i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av et vedtatt navn. Klagen skal begrunnes og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 19/3375.

Klage sendes:
Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til: kart.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 10.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004