Nytt vegnavn - Ragna Bjørgums veg

Trondheim kommune har startet sak etter stedsnavnloven med hensikt å finne navn på del av Østerlivegen. Østerlivegen har i dag to vegforløp og det har til nå kun vært tildelt adresser langs det ene vegforløpet. Nå har det meldt seg behov for adresser også langs det andre forløpet og de to vegene må derfor ha hvert sitt navn for å sikre entydig adressering i området, jf. matrikkelloven. Med utgangspunkt i det opprinnelige vedtaket om "Østerlivegen" mener Trondheim kommune det er mest riktig at den vegen som navnet ”Østerlivegen” opprinnelig ble vedtatt for skal beholde navnet.

Vedtak

Vegen som går fra Skyåsvegen og som ender i boligområde tildeles navnet ”Ragna Bjørgums veg”.

Trykk her for å se aktuell veg i kart

Navnet er vedtatt i henhold til Lov om stadnamn med tilhørende forskrifter og arbeidet har blitt utført i tett samarbeid med lokale organisasjoner med tilknytning til stedet. Med denne tilnærminga har det blitt tatt utgangspunkt i et navn som har forankring til området. Trondheim kommune har lagt særlig vekt på å finne navn som legger til rette for fremkommelighet. Språkrådet har ingen merknader til skrivemåten av det fremlagte navnet.

Klage

§10 i Lov om stadnamn slår fast at de som har uttalerett i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av et vedtatt navn. Klagen skal begrunnes og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 20/43081.

Klage sendes

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til: kart.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 10.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006