Hjem Om kommunenNyheter og kunngjøringerNye gate-/stedsnavn og adresserOmgjøring av vedtak i navnesak vedrørende brunavn på Tiller

Omgjøring av vedtak i navnesak vedrørende brunavn på Tiller

I 2017 gjorde Kartverket vedtak etter stedsnavnloven om navn på brukonstruksjoner på Tiller. Kartverket vedtok følgende navn: 

1. Sentervegbrua
2. City Syd-brua
3. Rostagangbrua
4. Storrostabrua
5. Vinterveibrua
6. Tillerkryssbrua
7. Rostabrua

Etter vurdering besluttet Trondheim kommune å klage på skrivemåten av de vedtatte navna ”Rostagangbrua”, ”Storrostabrua” og ”Rostabrua”. Som bakgrunn for klagen mente kommunen at områdenavnet ”Rosten” burde inngå som førsteledd i navna ettersom formen av navnet er mest kjent og brukt av befolkningen i dag. Denne klagen førte frem og Kartverket har omgjort vedtaket sitt. De påklagede navna har nå fått vedtatt skrivemåter slik:

3. Rostengangbrua
4. Vestre Rostenbrua
7. Rostenbrua

Det er kommunen som har ansvaret for å gjøre vedtaket kjent for de som etter §10 i lov om stadnamn har rett til å klage på omgjøringen av vedtaket. En eventuell klage skal sendes innen tre uker til Trondheim kommune som videresender klagen til Kartverket. Klagen sendes til:

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

eller til post.kartmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 10.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004