Hjem Om kommunenNye gate-/stedsnavn og adresserOppstart av navnesak - avklaring av skrivemåten på bynavnet "Tråante"

Oppstart av navnesak - avklaring av skrivemåten på bynavnet "Tråante"

Trondheim kommune har initiert sak etter Lov om stadnamn med hensikt å avklare skrivemåten av samisk navn for Trondheim - ”Tråante”. Årsaken til navnesaken er at navnet kan bli aktuelt å ta i bruk på skilt inn til Trondheim. Før navnet kan tas i bruk av offentlige organer eller i offentlige sammenhenger må navnets skrivemåte avklares i henhold til gjeldende lovverk (stedsnavnloven § 11).

Det er kommunen som er vedtaksmyndighet for bynavn. Ettersom det er snakk om et samisk navn har Samisk stedsnavntjeneste v/Sametinget gitt en foreløpig tilråding av navnet som kan leses her og her. Stedsnavnlovens § 8 slår fast at lokale organisasjoner med tilknytning til navnet har rett til å uttale seg.

Vi ber om innspill i saken innen mandag 29. januar 2021. Innspill sendes til:

Trondheim kommune
Kart- og oppmålingskontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til kart.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 19.11.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006