Hjem Om kommunenNyheter og kunngjøringerNye gate-/stedsnavn og adresserOppstart av navnesak - omnavning av Vinterledbakken, Prestegårdsvegen, Sentervegen og Pilvegen

Oppstart av navnesak - omnavning av Vinterledbakken, Prestegårdsvegen, Sentervegen og Pilvegen

Trondheim og Klæbu kommuner skal slås sammen til èn kommune fra 1. januar 2020. Som en følge av sammenslåingen har kommunene gjennomgått vegnavn og funnet flere som er tilnærmet like eller identiske. Den nye kommunen er forpliktet ved Matrikkelloven å ha unike adresser og derfor må noen veger omnavnes. Etter vurdering har kommunene besluttet at Vinterledbakken, Prestegårdsvegen, Sentervegen og Pilvegen skal tildeles nye navn.

Trykk her for å se Vinterledbakken i kart

Trykk her for å se Prestegårdsvegen i kart

Trykk her for å se Sentervegen i kart

Trykk her for å se Pilvegen i kart

Trondheim kommune anser lokale historielag og liknende foreninger som viktige bidragsytere til å finne nye navn. Navneforslagene bør ha lokal forankring og videreføre lokal navnetradisjon, eventuelt ta utgangspunkt i omliggende naturmiljø. Navna skal dessuten være unike og skal ikke kunne forveksles med andre navn i Trondheim og Klæbu kommuner. Endelig bør de nye navna være enkle å lese, skrive og uttale.

I den grad det er aktuelt å oppkalle etter personer har Trondheim kommune en uttalt strategi om å oppkalle etter flere kvinner.

Lokale organisasjoner med tilknytning til de aktuelle områdene bes om å foreslå nye navn. Navneforslagene sendes innen 18. januar 2019 til

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til kart.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 10.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006