Hjem Om kommunenNyheter og kunngjøringerØvrige kunngjøringerKommunale skatter, avgifter og gebyrer for 2021

Kommunale skatter, avgifter og gebyrer for 2021

Det er vedtatt nye avgifts- og gebyrsatser for 2021. Det gjelder satser for områdene: Barnehage, skolefritidsordning, kulturskolen, helse- og velferdstjenester, gravplasser og leie av kirkebygg, bad og idrettsanlegg, gate- og boligsoneparkering, leie av kommunal grunn m.v., feiing og tilsyn av fyringsanlegg, renovasjon, vann, avløp, slamtømming og mindre avløpsanlegg, saksbehandling knyttet til terrenginngrep i forurenset grunn og plan og bygningstjenester.

Mer informasjon: www.trondheim.kommune.no/priser

Fra og med 2021 tar Trondheim kommune i bruk Skatteetatens beregnede markedsverdi for boliger (boligverdi) som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt for boligeiendommer. For alle andre eiendommer, inkludert boligeiendommer som ikke har en formuesverdi, benyttes kommunens eget takstgrunnlag. Eiendomsskatten er vedtatt utskrevet med kroner 3,2 av hver kroner 1000 av takstverdien på bolig- og fritidseiendommer i Trondheim kommune. Eiendomsskatten er vedtatt utskrevet med kroner 4,15 av hver kroner 1000 av takstverdien på annen eiendom. For det særskilte skattegrunnlaget, maskiner og utstyr i verk og bruk, utskrives skatten med kroner 6,05 for hver kroner 1000. Bunnfradraget for 2021 er vedtatt satt til kroner 550 000 per boligenhet.

For nye og endrede eiendommer sendes melding om skattetakst til eiendomsbesitter.

I tillegg legges skattelistene for samtlige eiendommer ut til offentlig ettersyn fra og med 01.03. til 29.03.21 på Bytorget, Erling Skakkes gate 14, 1. etg.

Du kan også ringe tlf 72 54 28 20 eller e-post eskatt.postmottak@trondheim.kommune.no dersom du har spørsmål i forbindelse med takst eller eiendomsskatt.

Mer informasjon på www.trondheim.kommune.no/eskatt.

Eiendomsavgifter for 2021 forfaller til betaling 20.04.21, 20.07.21, 20.10.21 og 20.01.22.

Kommunedirektøren
Trondheim, januar 2021

Sist oppdatert: 23.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006