Hjem Om kommunenOrganisasjonenKultur og idrettKommunedelplan for kunst og kultur 2018-2028

Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2028

Innledning

Rådmannen arbeider med ny kommunedelplan for kunst og kultur for perioden 2019-2030. Planen vil legge føringer for kommunens satsingsområder og videre arbeid innen kulturområdet for perioden.

Planprogram og statusdokument var på høring våren 2018, og ble vedtatt av formannskapet i juni samme år (sak 134/18)

Selve planen vil så utarbeides, og sendes på høring. Endelig vedtak av kommunedelplanen skjer i bystyret i august 2019.

Undersidene her gir nærmere omtale av høringsrunder, frister med mer. Her finnes også lenker til grunnlagsdokumenter i saken.

Høring; planprogram med statusdokument

Som en del av arbeidet med planen er det utarbeidet et planprogram med et statusdokument som beskriver kunst- og kulturfeltet i Trondheim kommune, samt sentrale utfordringer. Disse dokumentene danner grunnlag for det videre arbeid med den kommende kommunedelplanen. Selve planen skal legges fram for politisk behandling høsten 2019, og sendes på høring våren 2019.

Planprogram

Statusdokument

Høring; utkast til kommunedelplan for kunst og kultur

Høringsbrev

Sist oppdatert: 22.03.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004