Hjem Om kommunenOrganisasjonenKultur og idrettKommunedelplan for kunst og kultur 2018-2028Høring - Kommunedelplan for kunst og kultur i Trondheim 2019-2030

Høring - Kommunedelplan for kunst og kultur i Trondheim 2019-2030

Rådmannen sender med dette forslag til Kommunedelplan for kunst og kultur i Trondheim 2019-2030 på høring. Frist for å gi innspill er 6.mai 2019.

Planforslaget er utarbeidet på grunnlag av Planprogram for kommunedelplan for kunst og kultur med tilhørende statusdokument, som ble vedtatt av formannskapet i juni 2018 (formannskapssak 134/18).

Kommunedelplan for kunst og kultur beskriver Trondheim kommunes overordnede mål for kunst- og kulturområdet fram mot 2030, og hvordan kommunen kan arbeide strategisk for å styrke det samlede kunst- og kulturlivet. Målene som beskrives i denne planen skal følges opp i et handlingsprogram med konkrete tiltak.

Rådmannen vil legge til rette for bred involvering og medvirkning i høringsrunden, før endelig forslag til Kommunedelplan for kunst og kultur legges fram for politisk behandling høsten 2019.

Rådmannen ønsker innspill på forslag til plan, med særlig vekt på foreslåtte mål og strategiske grep. I tillegg ønsker rådmannen forslag om aktuelle tiltak som kan bidra til å nå målene og som kan gi grunnlag for utarbeiding av handlingsprogrammet.

Forslag til Kommunedelplan for kunst og kultur foreligger som et PDF-dokument som du finner her. I tillegg er det utarbeidet en nettversjon som du finner ved å klikke her.

Mer informasjon om planen og planarbeidet finner du ved å klikke her.

Innspill kan sendes innen 6. mai 2019 kl 23.59 på e-post til: kultur.postmottak@trondheim.kommune.no. Innspillene merkes: Høring, kunst- og kulturplan

Sist oppdatert: 01.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006