Hjem Om kommunenPriser, avgifter og gebyrerPriser - barnehage og skole

Priser - barnehage og skole

Barnehager

Her finner du informasjon om hva det koster for en barnehageplass, og hvilke muligheter som finnes for å søke om moderasjon eller redusert betaling.

Pris og betaling

Private barnehager kan ha andre satser enn de kommunale.
Se barnehagenes vedtekter eller ta kontakt med den enkelte barnehagen for informasjon.

Betalingssatser kommunale barnehager:
(oppholdstid pr. uke og betaling pr. måned)

Kommunale barnehager tilbyr kun heldagsplasser. Redusert antall timer per uke tilsvarer derfor redusert antall dager per uke.
For eksempel vil 33-40 timer tilsvare tilbud fire hele dager i uken.

Oppholdstid per ukeBrukerbetaling 2020Brukerbetaling
fra 01.01.2021
Inntil 9 timer 475 kroner 490 kroner
Fra 9 til 16 timer 1 000 kroner 1 030 kroner
Fra 17 til 24 timer 1 610 kroner 1 660 kroner
Fra 25 til 32 timer 2 210 kroner 2 280 kroner
Fra 33 til 40 timer 2 785 kroner 2 870 kroner
41 timer eller mer 3 135 kroner 3 230 kroner

Kostpenger kommer i tillegg og varierer fra barnehage til barnehage. Prisen for kost besluttes av enhetsleder i samarbeid med barnehagens brukerråd.

Bruk av oppholdstid vil variere noe fra barnehage til barnehage, på grunn av variasjon i åpningstidene.

Dersom familien har ubetalte regninger fra en barnehage eller SFO, må disse betales før barnet kan begynne i ny SFO.

Du kan finne dine fakturaer i Min side.

Skolefritid (SFO)

Trondheim bystyre vedtar satser for foreldrebetaling og moderasjonsordninger i skolefritidsordningene.

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2021:

Oppholdstid inntil 12 timer per uke:            kr. 2 010 per måned
Oppholdstid fra og med 12 timer per uke:  kr. 3 005 per måned

Du kan finne dine fakturaer i Min side.

Oppholdstid inkluderer skolefrie dager.

  • Kostpenger kommer i tillegg.
  • Det kan søkes om moderasjon på økonomisk grunnlag.
  • Alle aktiviteter skal være gratis og tilgjengelig for alle i SFO.
    Det gjelder også eventuelle heldagsturer i skolens ferier.
  • Frist for oppsigelse av plass er en måned fra den 1. i måneden.
  • Endring av oppholdstyper skjer fra den 1. i måneden med en måneds varsel.

Klageadgang:

Det er bystyret som bestemmer satser for foreldrebetaling og moderasjon. Dersom du ønsker å klage er formannskapet klageinstans.

Spørsmål kan rettes til Fagenhet for oppvekst og utdanning:

E-post: fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefon: 97 99 61 00.

Kulturskolen

Priser for Trondheim kommunale musikkskole

Sist oppdatert: 18.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004