Hjem BærekraftBærekraftssenteretOm bærekraftssenteret

Om bærekraftssenteret

Bærekraftssenteret er en del av Trondheim kommune, og senteret støtter arbeidet til kommunen knyttet til forskning, opplæring og veiledning innen bærekraftig verdiskaping og omstilling av byer og lokalsamfunn. Bilde fra Climathon
Praksisplasser

Bærekraftssenteret har til enhver tid en gruppe studenter i praksis. Studentene er en viktig del av hverdagen i senteret, og bistår enten på frivillig basis eller som en del av sine studieprogrammer ved universitetet. Blant oppgavene som studentene ivaretar for senteret er data og analyse, kurs og opplæring pluss digital kommunikasjon. 

Næringssamarbeid

Samarbeid mellom kommuner og næringsliv er en forutsetning for å nå Bærekraftsmålene. For å forsterke arbeidet til senteret er det utviklet en modell for samarbeid med næringslivet. Gjennom næringssamarbeidet blir bedriftene involvert i kompetanseutvikling og opplæring, prosjektutvikling og sertifisering / evaluering med vekt på bærekraftsmålene. 

Bærekraftige matsystemer

Trøndelag er en viktig global aktør innen mat og matteknologi. En av satsingsområdene for Bærekraftsenteret i 2020/21 er utvikling av prosjekter knyttet til bærekraftig matsystemer med vekt på eksisterende og fremtidige verdikjeder i regionen. 

Kontaktgruppene 

Bærekraftsenteret består i tillegg til et sekretariat av to kontaktutvalg. Det interne kontaktutvalget sørger for at senterets arbeid er godt forankret på tvers av kommunens tjenesteområder. Den eksterne kontaktgruppen sørger for den løpende samordningen av senterets arbeid opp mot strategiske partnere som NTNU, SINTEF og Trøndelag fylkeskommune.  

Strategisk råd

Senterets strategiske partnere bidrar til å legge de overordnede føringene for senterets arbeid gjennom et strategisk råd. Rådet møtes hvert halvår.

 

Kontakt oss 

  • Besøksadresse: Bytorget, Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim 
  • Postadresse: Trondheim kommune, Bærekraftssenteret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim
  • Telefon: 72 54 00 00 
  • E-post: UN-centre.secretariat@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 28.05.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004