Hjem Forurenset grunnAktsomhetskart forurenset grunn

Aktsomhetskart forurenset grunn

Aktsomhetskartet for forurenset grunn viser hvor det tidligere har vært industri og virksomheter som kan ha forurenset grunnen. Det viser også hvor det er byjord eller andre grunner til å tro at grunnen er forurenset.

Bruk av aktsomhetskartet for forurenset grunn 

Under grave- og byggearbeider må tiltakshaver vurdere om det er forurenset grunn i området der terrenginngrepet er planlagt gjennomført. Kartet er et hjelpemiddel i vurderingen.

Utdrag fra Aktsomhetskartet for forurenset grunn
Utdrag fra aktsomhetskartet i en visning hvor det også er tatt med et kartlag for miljøundersøkelser.

Her finner du aktsomhetskart for forurenset grunn

Byjord 

Jord i byene er brukt og gjenbrukt mange ganger. Den består av bygningsrester, brannrester, husholdningsavfall, industriavfall, tilkjørte gravemasser og lokal naturlig jord. Dette kalles byjord. På grunn av ulike aktiviteter, kan byjord innehold helse- og miljøfarlige stoffer som arsen, bly, kadmium, kobber, kvikksølv, sink, PAH og PCB. Det er derfor grunn til å tro at byjord er forurenset.

Hver generasjon kan sies å ha lagt igjen sine kjemiske spor og bidratt til at jorda kan være forurenset, spesielt med bly og tjærestoffer (bl.a. benzo(a)pyren). Bly stammer hovedsakelig fra bygningsmaterialer (spesielt maling, beslag og blyrør), tidligere aktivitet på eiendommen og biltrafikk med blyholdig bensin. Tjærestoffene stammer blant annet fra ufullstendig forbrenning fra biltrafikk, fyring og bybranner, samt fra tjærebredde eller kreosotbehandlede materialer.

Se også nettsiden om bygging og graving i forurenset grunn.

Sist oppdatert: 17.08.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?