Hjem Hvorfor er god luftkvalitet viktig?

Hvorfor er god luftkvalitet viktig?

Luftkvalitet og folkehelse

Dårlig luftkvalitet gir dårligere trivsel og folkehelse. I Trondheim er det hovedsakelig biltrafikken som forurenser lufta med svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2).

Dårlig luftkvalitet påvirker flere ulike deler av kroppen.

Helseeffekter av luftforurensning. 

Helseeffekter fra NO2 og svevestøv

NO2 og svevestøv kan gi plager og sykdom hos ellers friske personer, slik som:

  • irritasjon av øyne, nese og hals.
  • kronisk hoste
  • bronkitt
  • bihulebetennelse

Alvorlige helseeffekter fra svevestøv 

Svevestøv kan også gi mer alvorlige helseeffekter. Svevestøv kan blant annet:

  • bære allergener og påvirke utvikling av allergier
  • forsterke astma og allergi
  • bidra til å utvikle KOLS
  • bidra til å utvikle lungekreft
  • bidra til å utvikle, samt forsterke hjerte- og karsykdommer
  • tas opp i blodet og øke risikoen for hjerteinfarkt gjennom å øke koaguleringen i blodet, forstørre hjertet og forstyrre hjerterytmen 

Utsatte grupper er særlig barn og unge, samt eldre og personer som allerede har hjerte- eller lungesykdom.

Kan jeg trene i byen eller sykle til jobb uten å bli syk? 

Helsegevinstene av daglig aktivitet så stor at de veier opp for de negative effektene fra forurenset luft, ifølge Københavns universitet. De oppfordrer likevel til heller å trene i grønnere områder.

Trondheim har stort sett svært god luftkvalitet - det er enkelte dager med mye svevestøv langs hovedveiene som er problemet. Hvis du tar ei sidegate i stedet for hovedveien på vei til jobb, så er det aldri noen grunn til å bekymre seg. Dessuten bidrar du til å løse problemet ved å la bilen stå!

Lenker

Mer informasjon om luftforurensning, regelverk, helse, luftforurensningen akkurat nå, tiltak med mere:

Sist oppdatert: 28.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?