Hjem Luftforurensning

Luftforurensning

Frisk luft er viktig for trivsel og helse. Svevestøv (PM10) fra piggdekk som sliter asfalt, samt nitrogendioksid (NO2) i eksos fra biltrafikk forurenser lufta vår. Trondheim kommune samarbeider tett med Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune for å bekjempe luftforurensningen, men vi trenger din hjelp.

Varslet luftforurensning

Trykk på "Aktiver kart" og dra kartet for visning av aktuelt område. Zoom inn for å se mer detaljert varsel. Varslet luftforurensing i full skjermvisning finner du på luftkvalitet.miljostatus.no.

Målt luftkvalitet

Målt luftkvalitet for Trondheim (og andre steder) finner du på www.luftkvalitet.info og på lk.nilu.no (mobil).

 

Luftforurensning påvirker kroppen

Dårlig luftkvalitet påvirker flere ulike deler av kroppen

Luftforurensning påvirker flere ulike deler av kroppen. Det kan påvirke sentralnervesystemet, hjertet og blodårene, øvre luftveier, lunger, lever, nyre, milt og reproduksjonssystemet.

Hvorfor er god luftkvalitet viktig?

Oversikt over helseeffekter fra luftforurensning, samt råd om aktivitet ved luftforurensning:

  

Samtale i bilkø

Piggdekkgebyr 

Piggdekksesongen varer fra 1. november 2018 til 28. april 2019. Med mindre føreforholdene krever det, er det ikke tillatt å bruke piggdekk utenom sesongen.

I sesongen må du betale piggdekkgebyr, hvis du kjører med piggdekk. Velger du piggfrie dekk, kan du legge om når du vil og slipper gebyret.

Fyrkjeler og oljekaminer

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å varme opp bygninger med mineralolje i Norge. Finn ut hva du må gjøre, hvem som kan gjøre jobben for deg, samt hvordan du kan få pengestøtte til fjerning av gammelt anlegg og installering av ny varmekilde fra Enova. 

Lukt

Hjelp oss å finne kilden til lukta 

En ukjent lukt har i lengre tid plaget folk i Trondheim sentrum. Lukten beskrives som brent gummi eller svidde ledninger med et hint av gamle svovelstikker (syrlig lukt).

Hjelp oss å finne kilden til lukta ved å registrere din observasjon på trondheim.lukter.no.

Bål og brenning

Brenning av avfall i småovner, samt bråtebrenning og lignende er forbudt i Trondheim. Kaffebål er lov, med unntak av det generelle bålforbudet mellom 15. april og 15. september. 

Forbedring av lufta

Her finner du tips til hva du selv kan gjøre for renere byluft, samt hva Statens vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune gjør for bedre byluft.

Piggdekk sliter asfalt og gir svevestøv. Eksos - særlig fra dieselbiler - inneholder blant annet nitrogendioksid.

Når og hvorfor er lufta forurenset? 

Dårlig luftkvalitet forekommer oftest i kalde og tørre perioder om vinteren. Særlig i rushtidene kan svevestøv fra vegslitasje, samt eksosgasser fra kalde motorer gi dårlig luftkvalitet. I kuldeperioder kan vedfyring gi mye svevestøv på kveldstid. Lokalt kan massetransport gi mye svevestøv ved anleggsplasser.

Renhold av hovedvegnettet har heldigvis gitt langt mindre svevestøv de siste årene. Bedre kollektivtrafikk, flere sykler, fotgjengere og elbiler har gitt mindre eksos. Se den historiske utviklingen i årsrapporten for luftkvalitet i Trondheim 2016.

Lenker

Sist oppdatert: 27.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?