Jurymedlemmer Personlig vararepresentant

Juryleder
Mona Berger 
varaordfører (SV)

Erling Moe
bystyrerepresentant  (V)

Magne Vågsland
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag

 
Arvid Wisløff 
Næringsforeningen

Anne Kath Willumsen
Næringsforeningen

Hans Fredrik Kvitvang 
Trondheim kommune 
Elisabeth Høyem,
Trondheim kommune
Vojislav Novakovic, NTNU Hans Martin Mathisen, NTNU
Nytt jurymedlem velges høsten 2020.  Nytt varamedlem velges høsten 2020.

Kontaktpersoner