Hjem Klima

Klima

Her finner du lenker til informasjon om klimaarbeid og klimavennlige aktiviteter i Trondheim. Vi har også samlet noen lenker til klimainformasjon ellers, og noen tips til hva du selv kan gjøre!

Kommunens planer og handlingsprogrammer

Planer - Trondheim kommune

Klimaplanen

I Trondheim kommunes klimaplan finner du kommunens målsettinger og strategier for klimainnsats i byen og i kommunens egen virksomhet. Du finner også fakta om klimautslipp og beskrivelse av utfordringer og muligheter i arbeidet med å redusere klimautslippene.

Handlingsprogrammet for energi og klima

Handlingsprogrammet beskriver mange ulike tiltak for å redusere klimautslipp og energibruk i Trondheim.

Miljøstrategi for bygg

Miljøstrategi for bygg har som hensikt å peke ut områder for klima- og miljøarbeidet for Trondheim kommunes eide bygninger med tilhørende uteområder. Dokumentet oppsummerer ambisjoner, mål og føringer gitt
gjennom politiske saker, samt krav og retningslinjer som fremkommer av ulike regelverk.

Klimavennlige innkjøp

Trondheim kommune kjøper årlig inn varer og tjenester for rundt 3,5 milliarder kroner. Disse varene og tjenestene medfører store indirekte klimagassutslipp for kommunen.

Kommunen jobber derfor aktivt med å redusere sin klima- og miljøpåvirkning gjennom å stille strenge krav til hvordan produktene, tjenestene, og leveransen av disse påvirker klimaet og miljøet. Gjennom rammeavtalene kommunen har med sine leverandører har man forsøkt å finne det beste forholdet mellom pris, kvalitet og miljø.

Du finner mer informasjon om hvordan Trondheim kommune jobber med innkjøp, energi og klima i disse dokumentene:

Kommuneplanen og andre planer

Klimahensyn påvirker kommunens aktiviteter på de fleste områder. Kommunens overordnede målsettinger og strategier og finner du i kommunens mange planer og programmer.

Nettmagasinet Trondheim 2030

Bilder fra artikler i Trondheim2030

Nettmagasinet har mange artikler om hva som skjer innen klima, miljø, energi og byutvikling i Trondheim.

Klimatilpasning

Trondheim kommune var tidlig ute med å ta hensyn til klimaendringer og klimatilpasning i sin arealplan.

Miljøpakken

Metrobuss - Miljøpakken

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Det skal kuttes køer og i utslipp av klimagasser, og alle skal komme lett og trygt fram i byen. Miljøpakken kan også hjelpe deg som ønsker å reise grønnere men trenger en dytt i riktig retning.

Miljøenheten, avdeling Klima og samfunn

Avdelingen arbeider med klima - og energiplanlegging, klimatilpasning, klimavennlig transport, Grønn Barneby, sirkulær økonomi og forbruk, miljø- og klimainformasjon, internasjonale prosjekter og mange ulike klimatiltak.

Trondheim Smartby - prosjekter for smartere byer

CityxChange

Trondheim blir smartby gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020! 

Trondheim er en av 7 byer som deltar i samarbeidet CityxChange for å bli europeiske foregangsbyer innen smarte, framtidsrettede og bærekraftige løsninger. Byene skal eksperimentere med hvordan man blir smarte positive energisteder. De skal bruke digitale tjenester for å forbedre livskvaliteten for og sammen med byens innbyggere, generere mer energi enn de forbruker og utveksle erfaringer med byer over hele Europa for å lære av hverandre.

Utfasing av oljefyrkjeler

Det blir forbudt å varme opp bygninger med mineralolje i Norge fra 1. januar 2020. Hovedmålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp. Forbudet vil også gi mindre luftforurensning og færre oljelekkasjer til bygninger, vann og grunn.

Kommunen jobber nå for å kartlegge og bistå alle som skal avvikle sine oljekjeler og finne andre måter å varme opp bygninger på.

Energiprisen

Siden 2007 har Trondheim delt ut en årlig energipris og gitt hedrende omtaler til virksomheter, prosjekter og personer som går foran med fremtidsrettede løsninger for reduserte klimautslipp og mer effektiv energibruk i Trondheim.

Grønn Barneby

Grønn BArneby

Grønn Barneby er en arbeidsgruppe som støtter offentlige og private skoler og barnehager i Trondheim med opplæring for bærekraftig utvikling, klima og folkehelse.

Klimainformasjon

Sist oppdatert: 24.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006