Hjem Hageavfall på avveie - et problem for naturen

Hageavfall på avveie - et problem for naturen

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en trussel mot naturmangfoldet? Mens de ser fine ut i hagen, kan hageplanter skape problemer når de kommer på avveie.

Hageavfall - Foto Trondheim kommune

Hvorfor er hageavfall et problem?

Dumping av hageavfall skaper flere problemer. Ofte blir det kastet annet avfall på slike fyllinger, og kommunen må bruke ressurser på å fjerne dette. Mer alvorlig er spredning av uønskede skadedyr og plantearter som er svartelistet i Norge. Hageavfallshauger er nemlig perfekte yngleplasser for skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter. Det gir risiko for spredning av plantesykdommer og fører til uønsket spredning av hageplanter. Dette kan igjen føre til at hjemlige arter blir utkonkurrert og at biologisk mangfold går tapt.

Hovedårsaken til problemet

Hovedårsaken er ulovlig dumping av hageavfall i grøntområder. Hageplanter som spres i naturen kan konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelig sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Artene som utgjør en trussel mot naturmangfoldet i Norge, havner på "Svartelista".

Hageavfall som dumpes i friområdene regnes som forsøpling på samme måte som dumping av annet avfall. Mange regner med at hageavfallet råtner og forsvinner av seg selv, og synes kanskje derfor at det ikke er så farlig å dumpe "grøntavfall" i grønne områder. Det går jo tilbake til grønt?

Hva kan du gjøre?

  • Ikke kast hageavfall i grøntområder! Friområder er innbyggernes felles hage, der vil vi ikke ha skjemmende søppel.
  • Bli med på Trondheim renholdsverk årlige hageavfallsaksjon i april - mai. De brune papirsekkene kan kjøpes på forskjellige utsalgssteder.
  • Hageavfall leveres gratis på Hageavfallsmottaket på Heggstadmoen. Har du ikke bil, eller har ikke mulighet til å bruke henger, kan Avfallstaxien være en løsning. Hva med å organisere et spleiselag sammen med naboer?
  • Slå dere sammen med hele nabolaget og lei en hageavfallscontainer om våren og høsten. Det er flere leverandører i Trondheim som tilbyr dette.
  • Komposter hageavfallet om du har nok plass. Hageavfall er en ressurs som ved riktig behandling kan bli et fint jordforbedringsmiddel til kjøkkenhagen eller blomsterbedene dine. OBS! Svartelista arter som kan spre seg (f.eks. parkslirekne), skal ikke kastes i hagekomposten!
  • Har du svartelista arter i eller rett utenfor hagen som du ønsker å bli kvitt, kan du finne mye informasjon om bekjempelsesmetoder på nett. Små mengder kan pakkes inn og legges i restavfallet. Større mengder legges i sekker og leveres som ”Brennbar rest” ved gjenvinningsstasjonen.
    Om mindre mengder uønskede arter følger med til hageavfallsmottaket, gjør det likevel mindre skade der enn spredt i naturen.

Hageavfall Foto:Trondheim kommune

Hageavfall -skilt med "Tømming forbudt". Foto: Trondheim kommune

Sist oppdatert: 17.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?