Hjem Hund i Trondheim

Hund i Trondheim

Her finner du informasjon og forskrifter knyttet til hundehold i Trondheim.

Foto: Shutterstock _361909925

Aktsomhetsplikt

Hund sammen med ansvarlig hundeeier kan ferdes de fleste steder i Trondheim hele året. Alle hundeholdere har imidlertid en aktsomhetsplikt, det vil si at hunden alltid skal være under kontroll både i båndtvangstida og ellers. Eksempelvis må hunden holdes i bånd langs skiløyper, turveger og -stier når det er stor turutfart også utenfor båndtvangstida.

Båndtvang

I Trondheim er det båndtvang hele året enkelte steder og mer tidsbegrenset båndtvang andre steder. Det er båndtvang hele året i bynære strøk som i boligområder, handleområder, parker, kirkegårder, ved skoler, barnehager og idrettsanlegg. Dette gjelder også rundt Jonsvatnet, i Nidelvkorridoren opp til Øvre Leirfoss, i strandsonen fra Ladehammeren til Malvik grense og ved serveringsteder og parkeringsplasser i marka.

På og ved badeplasser er det båndtvang i tiden 1. april til 10. september.

Det er båndtvang over alt i kommunen og ellers i landet fra og med 1. april til og med 20. august.

Brosjyre om hund i Trondheim

Brosjyre - Hund i Trondheim

Forskrift om hundehold i Trondheim

Båndtvangreglene i Trondheim

§ 3.Båndtvang

1.    I tiden fra om med 1. april til og med 20. august skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt i hele kommunen.

2.    I tillegg skal hunder holdes i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt hele året:

a)    I og i tilknytning til boligområder og handleområder,
b)    I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, og det presiseres at parkmessige områder i tilknytning til boligområder og handleområder vist som grønnstruktur i KPA omfattes etter bokstav a) og b),
c)    På offentlig vei og fortau i tilknytning til områder som omfattes etter bokstav a) og b),
d)    På følgende områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder:
-    Nærmere vannkant enn 50 meter ved Jonsvatnet, og ferdsel på vatnet når det er islagt.
-    Nidelvkorridoren opp til og med Øvre Leirfoss, innenfor blå strek vist i KPA
-    Strandsonen fra Ladehammeren, rundt Ladehalvøya til kommunegrensen mot Malvik, vist som grønnstruktur i KPA.
e)    På og ved serveringssteder og parkeringsplasser i tilknytning til markaområdene som benyttes av allmennheten.
f)    På inngjerdet område på innmark der husdyr oppholder seg.

3.    I tillegg skal hunder holdes i bånd, være forsvarlig innestengt eller inngjerdet i deler av året:

g)    På og ved tilrettelagte badeplasser for allmennheten i markaområdene og langs fjorden fra 20. august til og med 10. september.
h)    I områder der husdyr beiter i perioden fra 20. august til og med 1. oktober.

Dressurområder/Hundepark

Vis Dressurområder for hund i et større kart

Spørsmål

Har du spørsmål om dressurområdene for hund kan du kontakte Kommunalteknikk i Trondheim kommune, telefon: 979 96 224

E-post: kommunalteknikk.postmottak@trondheim.kommune.no

Har du spørsmål om båndtvang for hund i Trondheim kan du kontakte

Miljøenheten, telefon: 72 54 25 50

E-post: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Hundehold

Hund  i bånd. Foto: Soloviova Liudmyla / Shutterstock

Mattilsynet har veiledere for mange typer kjæledyr, også for hund.

Sist oppdatert: 24.11.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004