Hjem Spørreundersøkelse om kornkråke

Spørreundersøkelse om kornkråke

I perioden februar til mai 2019 skal det gjennomføres en spørreundersøkelse om kornkråker i Trondheim.

Resultatene skal brukes i kommunens arbeid med å ta vare på arten, samt stilles til rådighet for en masterstudent ved Nord Universitet. 

Spørreundersøkelsen er åpen for alle interesserte og skal gi informasjon om blant annet:

    • antall observasjoner og fugler
    • observasjonssteder
    • holdninger til kornkråka
    • holdninger til forvaltning av arten

Vi håper det er mange som vil delta i undersøkelsen:

 
Kornkråka er en sjelden fugl. 2/3 av bestanden i Norge finnes i Trondheim. Den finnes bare på 3 steder i Norge i dag: Mjøsa, Stavanger og Trondheim. Vi i Trondheim har dermed et spesielt ansvar for å ta vare på kornkråka.

Kornkråka er en av identitetsbærerne for Trondheim. Den er klassifisert som "Nær truet" (NT) på lista over truede arter i Norge (Rødlista).

Du kan lese mer om kornkråka på denne nettsiden:

Sist oppdatert: 28.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?