Hjem Om kommunenKunngjøringerSøk om tilskudd for 2020

Søk om tilskudd for 2020

Trondheim kommune har en rekke tilskuddsordninger rettet mot frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim. Noen har søknadsfrist mens andre har løpende behandling. Du finner retningslinjer og søknadsskjema for alle ordningene på kommunens nettsider: www.trondheim.kommune.no/tilskudd.

 

Søknadsfrist 15. november

Tilskudd til ladeinfrastruktur i boligselskap 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler. Boligselskap (borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og boligsamvirker) i Trondheim kan søke.

 

Ordninger med søknadsfrist 1. desember

Tilskudd til fritidskulturlivet

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det lokale frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til prosjekter og åpne arrangement i Trondheim.

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak, profesjonelle

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen billedkunst/kunsthåndverk, litteratur, musikk, scenekunst/dans og tverrfaglige prosjekt. 

Tilskudd til festivaler

Formålet med ordningen er å stimulere og videreutvikle nyetablerte festivaler og andre festivaler som ikke er ført opp på egen post i kommunens kulturbudsjett.

Tilskudd til atelierfellesskap

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre gode atelier-muligheter for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere i Trondheim.

Tilskudd til drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at ikke-kommunale aktører i Trondheim skal kunne tilby regelmessige fritidstilbud for ungdom. Ordningen skal også stimulere til aktivitetstilbud i helger og bidra til utvikling av gode møteplasser med lav terskel for deltakelse.

Idrett - arrangementstilskudd

Tilskudd til arrangement er et økonomisk bidrag til gjennomføringen av mindre arrangement i Trondheim.

Inkludering og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Formålet med ordningen er at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få mulighet til meningsfull fritid og samvær med andre gjennom deltakelse i fritidsaktivitet.

 

Ordninger med løpende behandling - ingen søknadsfrist

Tilskudd til aktiviteter for barn og unge

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge i Trondheim får delta i meningsfulle og kompetansegivende kultur- og fritidsaktiviteter, som samtidig fremmer demokratiske verdier.

Frivillighetsmillionen kultur

Formålet med denne ordningen er å gi tilskudd til aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Potten skal utlyses og tildeles prosjekter som utvikler og skaper nye aktiviteter, som skaper samarbeid mellom organisasjoner og grupper, eller mellom frivillige og offentlige aktører.

Strakstiltak fritidskulturlivet

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det frivillige kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke muligheten for å arrangere mindre prosjekt og arrangement med kort planleggingstid.

Strakstiltak kunst og kultur

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke muligheten for å arrangere mindre prosjekt og arrangement med kort planleggingstid. Maks tilskuddsbeløp er 15 000 kroner.

Tilskudd til frivillige lag for tiltak i friområder

Registrerte lag og foreninger kan søke om engangsstøtte fra 10 000 til 50 000 kroner for vedlikeholdsarbeid, investering eller drift i friområde.

Reisestøtte til semiprofesjonelle sang- og musikkensembler

Semiprofesjonelle sang- og musikkensembler som har et fast medlemstall i størrelsesorden 10 eller flere kan søke om støtte til reiser/turneer i utlandet.

Støtte til kjøp av tid i Verkstedhallen

Formålet med ordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle og frivillige kulturlivet i Trondheim. Ordningen skal bidra til å styrke muligheten for preproduksjon av profesjonell scenekunst, dans og musikk, og til formidling av scenekunst og musikk for det frivillige kulturlivet.

Tilskudd til aktiviteter som fremmer ombruk, gjenbruk og reparasjon

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for ombruk, gjenbruk og reparasjon i Trondheim.

 

Retningslinjer og søknadsskjema

Du finner retningslinjer og søknadsskjema for alle ordningene på kommunens nettsider: www.trondheim.kommune.no/tilskudd.

Publisert: 29.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004