Hjem Om kommunenPriser, avgifter og gebyrerPriser - kirkegård, havn, leie av grunn

Priser - kirkegård, havn, leie av grunn

Kirkegårdstakster

Kirkelig fellesråd - Takster

Havneavgifter

Havneregulativ

Idrettsanlegg og samfunnshus

 

Leie av grunn for uteservering

Satser for 2017:

Uteservering med alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05 – 15.09:               kr. 532,-/ m²
 • Utvidet sommersesong 01.04 – 15.10:   kr. 865,-/ m²
 • Vintersesong 16.10. – 31.03:                  kr. 308,-/ m²

 

Uteservering uten alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05 – 15.09:               kr. 267,-/m2
 • Utvidet sommersesong 01.04 – 15.10:   kr. 431,-/m2
 • Vintersesong 16.10. – 31.03:                  kr. 154,-/m2

Leie av grunn for arrangement

Arrangement på Torvet og andre byrom:

Alle arrangement utensalg/sponsor/kommersielt Ingen betaling Leieavtale skal inngås
     
Alle arrangement med salg/sponsor/kommersielt    
- Torvet kr.  6.335,- Pr. dag
- Gateløp kr.  2.000,- Pr. dag pr. gateløp
- Andre byrom Midtbyen kr.  3.167,- Pr. arrangement
- Bydelsarrangement kr.  3.167,- Pr. arrangement
- Mindre idrettsarrangement utenfor Midtbyen Ingen betaling Leieavtale skal inngås
     
Engangstillegg for servering av alkohol ved arrangement kr. 13.179,-  
     
Parkering i tilknytning til ovennevnte Etter avtale med Trondheim parkering  

 

Koplett liste over satser for leie av gategrunn, andre byrom og diverse arealer, vedtatt av Bystyret.

Alle arrangement skal registreres inne på Midtbyen Managements hjemmeside: http://midtbyen.no/byrom.

Leie av grunn for riggeplass

Satser for 2017:

Riggområder i utkantstrøk:

 • Inntil 1000 m²: kr. 2.846,-/ mnd
 • Pr. 100 m² i tillegg: kr. 177,-/ mnd

Riggområder sentrale strøk:

 • Maks 500 m²: kr. 5.523,-/mnd

Søknad om leie av grunn til riggplass sendes på eget skjema.

Leie av grunn for andre tiltak

Gasskap og liknende Etter avtale, leie pr. årUniversell tilrettelegging Kr. 55.897,-  Engangsleie  Gjelder inntil det foretas ombyggingNybygg, større ombygging og lignende: Kr. 22.358,-  Engangsleie  Gjelder så lenge bygget eksisterer

Leie av grunn til basestasjoner og antennemaster

Satser for 2017:

Type leie

Takst

Leie av rom/areal til teknisk utstyr i eksisterende bygg, samt plass for antenner på tak/fasade.

21.685,-

Leie av grunn for mast/antenne/hytte for teknisk utstyr i eksponert og sårbart område. Defineres av kommunen. 

21.685,-

Leie av grunn for mast og hytte for teknisk utstyr i øvrige områder.

13.011,-

Leie på kommunal mast med påhengt skap.

6.506,-

Leie på kommunal mast, med egen hytte for teknisk utstyr.

13.011,-

Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med egen hytte. Avtale med idrettslag kommer i tillegg.

13.011,-

Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med påhengt skap. Avtale med idrettslag kommer i tillegg.

6.506,-

 

Sist oppdatert: 10.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css