Hjem Om kommunenBefolkningsstatistikk

Befolkningsstatistikk

Tabellene på denne siden er tilgjengelig i to ulike formater: PDF (Acrobat) og ODS (Open Office)

Folkemengde

Statistikk over folkemengde omfatter personer folkeregistrert i Trondheim kommune på et gitt tidspunkt, hvilket betyr at en del studenter ikke er omfattet av statistikken. Tabellene beskriver folkemengden etter alder, kjønn og geografi. Tabellene oppdateres årlig. Byplankontoret tilrettelegger også kvartalsrapporter for befolkningsutviklingen. Statistisk sentralbyrå er kilde for statistikken.

Befolkningsendringer

Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 - tabell og figursamling (pdf) - 17.11.2017

Befolkningsendringer til og med 2016 - tabell og figursamling (pdf) - 16.03.2017

Folkemengde

Folkemengde etter 1-årsgrupper, 1986-2017 (pdf, ods- 23.03.2017

Folkemengde etter bydel, 1-årsgrupper, 2016 (pdf, ods- 21.04.2017

Folkemengde etter tilnærmet barneskolekrets, 1- og 5-årsgrupper, 2017 (pdf, ods- 21.04.2017

Folkemengde etter bydel, 2001-2017 (pdf, ods) - 21.04.2017

Folkemengde etter grunnkrets, 2001-2017 (pdf, ods) - 23.03.2017

 

Relevant statistikk fra SSB: Tabeller om folkemengde

Relevante kart

4-delt bydelsinndeling

Tilnærmet barneskolekretser 2016-2017 og grunnkretser 2016

Barneskolekretser og tilnærmet barneskolekretser 2016-2017

Folkemengde etter bakgrunnsland

 Tabellene nedenfor viser folkemengde etter bakgrunnsland basert på to ulike inndelinger: Innvandrere og personer med utenlandsk bakgrunn. Innvandrere er her definert som personer født i utlandet av utenlandske foreldre, mens personer med utenlandsk landbakgrunn er definert som personer med foreldre født i utlandet. Bakgrunnsland/region er eget fødeland., eventuelt mors, eventuelt fars fødeland dersom personen er født i Norge. Tabellene oppdateres årlig og Statistisk sentralbyrå er kilde for statistikken.

Folkemengde etter bakgrunnsland

19.04.2013 - Innvandrere etter bakgrunnsland 2007-2012 (pdf, ods)

19.04.2013 - Personer med utenlandsk landbakgrunn etter bakgrunnsland, 1994-2012 (pdf, ods)

19.04.2013 - Innvandrere etter 10 statistikkområder, 2012 (pdf, ods)

19.04.2013 - Personer med utenlandsk landbakgrunn etter 10 statistikkområder (pdf, ods)

19.04.2013 - Innvandrere etter verdensregion, alder og kjønn, 2012 (pdf, ods)

19.04.2013 - Personer med utenlandsk landbakgrunn etter verdensregion, alder og kjønn, 2012 (pdf, ods)

 

Relevant statistikk fra SSB: Tabeller om innvandrere

Relevante kart

10 statistikkområder

Flytting

Det er en betydelig flyttestrøm både inn, ut og internt i Trondheim kommune. Tabellene nedenfor viser disse flyttestrømmene etter fra- og tilflyttingsregion. De oppdateres årlig og Statistisk sentralbyrå er kilde for statistikken.

Flytting

25.06.2014 - Flytting til og fra Trondheim kommune 1980-2013 (pdf, ods)

25.06.2014 - Flytting mellom statistikkområder i Trondheim 2001-2013 (pdf, ods)

Relevante kart

10 statistikkområder

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune: Sveinung Eiksund

Sist oppdatert: 03.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css