Hjem Om kommunenBefolkningsstatistikk

Befolkningsstatistikk

Tabellene på denne siden er tilgjengelig i to ulike formater: PDF (Acrobat) og ODS (Open Office)

Folkemengde

Statistikk over folkemengde omfatter personer folkeregistrert i Trondheim kommune på et gitt tidspunkt, hvilket betyr at en del studenter ikke er omfattet av statistikken. Tabellene beskriver folkemengden etter alder, kjønn og geografi. Tabellene oppdateres årlig. Byplankontoret tilrettelegger også kvartalsrapporter for befolkningsutviklingen. Statistisk sentralbyrå er kilde for statistikken.

Befolkningsendringer

Befolkningsendringer i Trondheim andre kvartal 2018 - Tabell og figursamling (pdf) - 23.08.2018

Befolkningsendringer i Trondheim 2017 - tabell og figursamling (pdf) - 26.02.2018

Folkemengde

Folkemengde etter 1-årsgrupper, 1986-2018 (pdf, ods- 20.04.2018

Folkemengde etter bydel, 1-årsgrupper, 2018 (pdf, ods- 24.04.2018

Folkemengde etter tilnærmet barneskolekrets, 1- og 5-årsgrupper, 2017 (pdf, ods- 24.04.2018

Folkemengde etter bydel, 2001-2018 (pdf, ods) - 24.04.2018

Folkemengde etter grunnkrets, 2001-2018 (pdf, ods) - 20.04.2018

 

Relevant statistikk fra SSB: Tabeller om folkemengde

Relevante kart

4-delt bydelsinndeling

Tilnærmet barneskolekrets 2017-2018 og grunnkretser 2016

Faktisk og tilnærmet barneskolekrets 2017-2018

Folkemengde etter bakgrunnsland

Tabellene nedenfor viser folkemengde etter bakgrunnsland basert på to ulike inndelinger: Innvandrere og personer med utenlandsk bakgrunn. Innvandrere er her definert som personer født i utlandet av utenlandske foreldre, mens personer med utenlandsk landbakgrunn er definert som personer med foreldre født i utlandet. Bakgrunnsland/region er eget fødeland. Hvis personen er født i Norge så er bakgrunnsland hvor den ene eller begge foreldrene er fra. Statistisk sentralbyrå er kilde for statistikken.

Folkemengde etter bakgrunnsland

19.04.2013 - Innvandrere etter bakgrunnsland 2007-2012 (pdf, ods)

19.04.2013 - Personer med utenlandsk landbakgrunn etter bakgrunnsland, 1994-2012 (pdf, ods)

19.04.2013 - Innvandrere etter 10 statistikkområder, 2012 (pdf, ods)

19.04.2013 - Personer med utenlandsk landbakgrunn etter 10 statistikkområder (pdf, ods)

19.04.2013 - Innvandrere etter verdensregion, alder og kjønn, 2012 (pdf, ods)

19.04.2013 - Personer med utenlandsk landbakgrunn etter verdensregion, alder og kjønn, 2012 (pdf, ods)

 

Relevant statistikk fra SSB: Tabeller om innvandrere

Relevante kart

10 statistikkområder

Flytting

Det er en betydelig flyttestrøm både inn, ut og internt i Trondheim kommune. Tabellene nedenfor viser disse flyttestrømmene etter fra- og tilflyttingsregion. De oppdateres årlig og Statistisk sentralbyrå er kilde for statistikken.

Flytting

25.06.2014 - Flytting til og fra Trondheim kommune 1980-2013 (pdf, ods)

25.06.2014 - Flytting mellom statistikkområder i Trondheim 2001-2013 (pdf, ods)

Relevante kart

10 statistikkområder

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune: Sveinung Eiksund

Sist oppdatert: 15.10.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?