Hjem Om kommunenBefolkningsstatistikk

Befolkningsstatistikk

Folkemengde

Hovedtall kvartalsstatistikk

Trondheim er storbykommunen med høyest prosentvis befolkningsveksten de siste fire kvartalene (1,4 prosent). I statistikken nedenfor står det mer om befolkningsutviklingen i Trondheim per år og per kvartal. 

Statistikk over folkemengde omfatter personer folkeregistrert i Trondheim kommune på et gitt tidspunkt, hvilket betyr at en del studenter ikke er tatt med. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

De siste kvartalsendringer i Trondheim

Grafen nedenfor viser befolkningsvekst i Trondheim kommune de siste tolv månedene per kvartal. Ved å bla videre i grafen kan du se nøyere på utviklingen i fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Den siste fanen i grafen viser at netto innvandring til Trondheim har vært høy siden 2004 da flere østeuropeiske land ble del av EU.  

Tabell: Kvartalsstatistikk Trondheim. (odsxlsxpdf 1pdf 2) - 20.5.2019

De siste kvartalsendringer i storbyregioner

De siste fire kvartalene stod Trondheim for 90 prosent av befolkningsveksten i Trondheimsregionen og for 93 prosent i Trøndelag. Grafen nedenfor viser befolkningsveksten de siste tolv månedene per kvartal i prosent og antall personer for Trondheim, Trondheimsregionen (uten Trondheim) og Trøndelag (uten Trondheimsregionen). 

Trondheim har den største prosentvis veksten som storbykommune (1,4 prosent) de siste fire kvartalene og den nest største som storbyregion (1,1 prosent). Selv om Trondheim kommune har den største prosentvise veksten, har Oslo kommune en større vekst i antall personer siden folketallet er mye høyere der. Grafen nedenfor viser befolkningsveksten de siste tolv månedene per kvartal for storbykommuner og -regioner.

Liste over kommuner som inngår i storbyregioner (pdf)

Årsstatistikk for Trondheim

Folkemengde etter 1-årsgrupper og kjønn, 1986-2019 (pdfxlsxods) - 05.03.2019

Folkemengde etter bydel, 1-årsgrupper, 2019 (pdf, ods, xlsx- 12.04.2019

Folkemengde etter tilnærmet barneskolekrets, 1- og 5-årsgrupper, 2019 (pdf, odsxlsx- 08.05.2019

Folkemengde etter bydel, 2001-2019 (pdf, ods, xlsx) - 12.04.2019

Folkemengde etter grunnkrets, 2001-2019 (pdf, ods, xlsx) - 12.04.2019

 

Relevant statistikk fra SSB: Tabeller om folkemengde

Relevante kart

4-delt bydelsinndeling

Tilnærmet barneskolekrets 2018-2019 og grunnkretser 2018

Faktisk og tilnærmet barneskolekrets 2018-2019

Folkemengde etter bakgrunnsland

Tabellene og figurene nedenfor viser folkemengde etter bakgrunnsland basert på to ulike inndelinger: Innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre. Innvandrere er her definert som personer født i utlandet av utenlandske foreldre. For norskfødte med innvandrerforeldre så har morens fødeland forrang. Statistisk sentralbyrå er kilde for statistikken.

Folkemengde etter bakgrunnsland: Figurer

Folkemengde etter bakgrunnsland: Tabeller

06.03.2019 - Personer med utenlandsk landbakgrunn etter bakgrunnsland, 2010-2019 (pdfxlsxods)

19.04.2013 - Personer med utenlandsk landbakgrunn etter bakgrunnsland, 1994-2012 (pdf, ods)

Relevant statistikk fra SSB: Tabeller om innvandrere

Flytting

Det er en betydelig flyttestrøm både inn, ut og internt i Trondheim kommune. Tabellene nedenfor viser disse flyttestrømmene etter fra- og tilflyttingsregion. De oppdateres årlig og Statistisk sentralbyrå er kilde for statistikken.

Flytting

25.06.2014 - Flytting til og fra Trondheim kommune 1980-2013 (pdf, ods)

25.06.2014 - Flytting mellom statistikkområder i Trondheim 2001-2013 (pdf, ods)

Relevante kart

10 statistikkområder

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune: 

Sveinung Eiksund, og Håkon Strand

Sist oppdatert: 20.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?