Hjem Om kommunenBolig og bygningsstatistikk

Bolig og bygningsstatistikk

Boliger

Det er store årlige variasjoner i boligbyggingen. I 2016 ble det ferdigstilt rekordmange nye boliger da rundt 2280 boliger ble tatt i bruk. Dette var inkludert ferdigstilling av drøyt 600 studentboliger på Moholt. I 2017 ble drøyt 1900 boliger tatt i bruk. Ingen av disse boligene var studentboliger, og 2017 var dermed et år med høy boligbygging. Gjennomsnittlig boligbygging i Trondheim de 10 siste årene har vært 1349 boliger. 

I 2017 ble det ferdigstilt 1923 boliger i Trondheim. Nærmere 45 prosent av boligene kom i skolekretsene Lilleby, Lade og Ranheim.

Tabellene nedenfor viser antall nye boliger etter året de ble godkjent (gitt rammetillatelse) og året de ble tatt i bruk (gitt brukstillatelse). Statistikken er hentet fra lokal matrikkel. Tabellene er tilgjengelig i tre ulike formater: PDF (Acrobat), ODS (Open Office) og XLSX (MicroSoft).

Antall boliger

Antall boliger etter boligstørrelse og år tatt i bruk. 1985-. Tabell og figur oppdatert 04.04.2018 (pdf, ods, xlsx)

Antall boliger etter boligstørrelse og år godkjent. 1985-. Tabell og figur oppdatert 04.04.2018 (pdf, ods, xlsx)

Antall boliger etter skolekrets og år tatt i bruk. 1995-. Oppdatert 04.04.2018 (pdf, ods, xlsx)

Relevant kart

Relevant kart: Barneskolekretser 2017-2018

Bygningsareal

Tabellen under viser utviklingen i nytt bruksareal etter bygningstype og år. I tabellen summeres bruksareal etter bygningstype. Bygninger er kategorisert under det formålet som har størst del av byggets bruksareal. I tillegg summeres bruksareal til bolig uavhengig av bygningstype. Statistikken er hentet fra lokal matrikkel.

Tabellen er tilgjengelig i tre ulike formater: PDF (Acrobat), ODS (Open Office) og XLSX (MicroSoft).

Nytt bruksareal tatt i bruk etter formål og bygningstype 1983-. (pdf, ods, xlsx)

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune: Bente Gravaas og Sveinung Eiksund

Sist oppdatert: 21.06.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css