Hjem Om kommunenBolig og bygningsstatistikk

Bolig og bygningsstatistikk

Boliger

Det er store årlige variasjoner i boligbyggingen. I 2016 ble det ferdigstilt rekordmange nye boliger da rundt 2280 boliger ble tatt i bruk. Dette var inkludert ferdigstilling av drøyt 600 studentboliger på Moholt. I 2017 ble drøyt 1900 boliger tatt i bruk. Ingen av disse boligene var studentboliger. Dermed var 2017 et år med høy boligbygging av ordinære boliger.

Så langt i 2018 er det tatt i bruk 1144 boliger (matrikkelen per 15.08.2018). Dette er neste på samme nivå som på samme tid i 2017. Boligbyggingen i 2018 ser dermed ut til å bli høy også i 2018.

Tabellene nedenfor viser antall nye boliger etter året de ble godkjent (gitt rammetillatelse) og året de ble tatt i bruk (gitt brukstillatelse). Statistikken er hentet fra lokal matrikkel. Tabellene er tilgjengelig i to ulike formater: PDF (Acrobat) og ODS (Open Office).

Antall boliger

Antall boliger etter boligstørrelse og år tatt i bruk. 1985-. Tabell og figur oppdatert 04.09.2018 (pdf, ods)

Antall boliger etter boligstørrelse og år godkjent. 1985-. Tabell og figur oppdatert 04.09.2018 (pdf, ods)

Antall boliger etter skolekrets og år tatt i bruk. 1995-. Oppdatert 04.09.2018 (pdf, ods)

Relevant kart

Relevant kart: Barneskolekretser 2017-2018

Bygningsareal

Tabellen under viser utviklingen i nytt bruksareal etter bygningstype og år. I tabellen summeres bruksareal etter bygningstype. Bygninger er kategorisert under det formålet som har størst del av byggets bruksareal. I tillegg summeres bruksareal til bolig uavhengig av bygningstype. Statistikken er hentet fra lokal matrikkel.

Tabellen er tilgjengelig i tre ulike formater: PDF (Acrobat) og ODS (Open Office).

Nytt bruksareal tatt i bruk etter formål og bygningstype 1983-. (pdf, ods)

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune: Bente Gravaas og Sveinung Eiksund

Sist oppdatert: 04.09.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?