Hjem Om kommunenHandelsstatistikk

Handelsstatistikk

Hovedtall Trondheimsindeksen

Trondheimsindeksen

Trondheimsindeksen viser omsetning innenfor detaljhandel, service- og tjenester og servering i Trondheim kommune. Statistikken er utarbeidet av Avant Management AS i samarbeid med Andhøy AS og Statistisk sentralbyrå.
 
Tallene i statistikken er basert på bedrifters innberetning i henhold til merverdiavgiftsloven og supplert med direkte tall fra flere kjedeforetak. Tallene vises som netto omsetning eksklusive merverdiavgift og fordeles på handelssoner og bransjer.
 
Omsetningstall etter bydel og bransje

I grafene nedenfor er Trondheim delt opp i tre bydeler: Nord, Syd og Midtbyen. Midtbyen inkluderer Brattøra og er avgrenset av Nidelva og Skansen. Bakklandet og Solsiden ligger i Bydel Nord. Ila og Øya ligger i Bydel Syd (se kart for videre inndeling).

Statistikken viser til enhver tid omsetning de siste seks terminene (12 måneder) i millioner kroner og er ikke justert for inflasjon. Bla i grafen for å se omsetningstall for forskjellige bransjekategorier (se notat for bransjeinndeling). 

Endring i omsetning kan skyldes mange faktorer. For eksempel befolkningsvekst i bydelen, åpning av et nytt kjøpesenter (som Sirkus Shopping i oktober 2012), eller endringer i bransjestruktur.

Grafen nedenfor viser bydelenes markedsandeler i forskjellige bransjekategorier de siste seks terminene.

Omsetning etter handelssoner

I grafen nedenfor er Trondheim delt opp i 15 handelssoner (se kart 1 og kart 2 for inndeling). Statistikken viser omsetning per termin (2 måneder) i millioner kroner og er ikke justert for inflasjon. Før 2015 er det kun omsetningstall for varehandel. Fra 2015 av inkluderes også omsetning for service, tjenester og servering. Bla i grafen for å se omsetningstall for forskjellige handelssoner.

I midtbyen førte inkludering av service, tjenester og servering i 2015 til et betraktelig hopp i alle soner. I bydel Nord, var det spesielt Nedre Elvehavn (som inkluderer Bakklandet, Solsiden og så videre) som vokste. I bydel Syd økte det betydelig i sonen "Tiller og Sjetne".

Dokumentasjonsnotat og tabeller

Nærmere informasjon om Trondheimsindeksen og hvilke type bedrifter som inngår i kategoriene står i dokumentasjonsnotatet.

Tabell: Omsetningstall etter bydel og bransje [ExcelOds]

Tabell: Omsetningstall etter handelssoner [ExcelOds]

 

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune: Håkon Strand, og Sveinung Eiksund

Sist oppdatert: 18.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?