Hjem Om kommunenBefolkningsprognoser

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser gir viktig grunnlagsinformasjon i kommunenes planarbeid. 

Prognosetall benyttes i arbeid med økonomi- og temaplaner, i dimensjonering av tjenestetilbud, i konsekvensanalyser og i arbeidet med reguleringsplaner. Prognoser vil alltid være forbundet med en viss usikkerhet og må brukes med forsiktighet. Det er viktig at brukerne setter seg inn i de mest sentrale forutsetningene.
Ved bruk av prognosetall må det alltid refereres til hvilken prognose og prognosealternativ som er benyttet. 

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016

Årets prognosealternativer har fått navnene

 • TR2016M (middels vekst),
 • TR2016L (lav vekst) og
 • TR2016H (høy vekst).

Fra og med 2016 er befolkningsprognosen publisert på Trondheimsregionens nettsider.

Relevante kart

Barneskolekretser 2016-2017

Ungdomsskolekretser 2016-2017

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015

Årets prognosealternativer har fått navnene TR2015M (middels vekst), TR2015L (lav vekst) og TR2015H (høy vekst).

 

Dokumentasjonsnotat TR2015 (pdf)

Figursamling for Trondheim (pdf)

Tabellsamling, region, kommune og 1-årsgrupper Lav, middels og høy vekst. (ods)

Tabellsamling, aldersgrupper og skolekretser. Trondheimsregionen 2015-2030. Middels vekst. (ods)

Boligpotensial og forutsatt boligbygging. Middels vekst. (ods)

Tabellsamling, aldersgrupper og skolekretser. Trondheim 2015-2050. Lav vekst (ods), Middels vekst (ods) og Høy vekst (ods)

Boligpotensial og forutsatt boligbygging. Kommuner i Trondheimregionen og plansoner i Trondheim. Lav vekst (ods) og Høy vekst (ods).


Relevante kart

Barneskolekretser 2015-2016

Ungdomsskolekretser 2015-2016

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014

Årets prognose har fått benevnelsen TR2014. Tabeller er tilgjengelig i to ulike formater: PDF (Acrobat) og ODS (Open Office).

03.10.2014 - TR2014M Dokumentasjonsnotat (pdf)

Middels alternativ:

 • 03.10.2014 - TR2014M: Utvalgte resultater for Trondheim (pdfods)
 • 07.11.2014 - TR2014M: Figursamling samlet befolkning, barneskolekrets, Trondheim (pdf)
 • 07.11.2014 - TR2014M: Figursamling 1-5 år, barneskolekrets, Trondheim (pdf)
 • 07.11.2014 - TR2014M: Figursamling 6-12 år, barneskolekrets, Trondheim (pdf)
 • 07.11.2014 - TR2014M: Figursamling 13-15 år, ungdomsskolekrets, Trondheim (pdf)
 • 07.11.2014 - TR2014M: Boligbygging per boligfelt, Trondheim (pdfods)
Relevante kart

Barneskolekretser 2015

Ungdomsskolekretser 2015

Befolkningsprognose 2013

Årets prognose har fått benevnelsen TR2013 og er utarbeidet i to versjoner; TR2013M (middelalternativ) og TR2013H (høy innvandring).

 Tabeller er tilgjengelig i to ulike formater: PDF (Acrobat) og ODS (Open Office).

14.01.2014 - TR2013M Dokumentasjonsnotat (pdf)

Befolkningsprognose 2013 - middels alternativ

14.01.2014 - TR2013M: Utvalgte resultater for Trondheim (pdfods)

14.01.2014 - TR2013M: Figursamling samlet befolkning, barneskolekrets, Trondheim (pdf)

14.01.2014 - TR2013M: Figursamling, 1-5år, barneskolekrets, Trondheim (pdf)

14.01.2014 - TR2013M: Figursamling, 6-12år, barneskolekrets, Trondheim (pdf)

14.01.2014 - TR2013M: Figursamling, 13-15år, ungdomsskolekrets, Trondheim (pdf)

14.01.2014 - TR2013M: Boligbygging per boligfelt, Trondheim (pdfods)

Befolkningsprognose 2013 - høyt alternativ

16.01.2014 - TR2013H: Utvalgte resultater for Trondheim (pdfods)

16.01.2014 - Figursamling TR2013H og TR2013M (pdf)

Relevante kart

Barneskolekrets

Ungdomsskolekrets

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune:
Sveinung Eiksund, og Bente Gravaas 

Sist oppdatert: 03.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css