Hjem Inneklima

Inneklima

Hva er inneklima

Med inneklima menes temperatur, luftkvalitet, støy og klang, lys og stråling og ergonomiske forhold. Godt inneklima er viktig i alle typer bygg. Fuktskader og forekomst av muggsoppvekst i innemiljøer har i de senere år blitt vektlagt som risikofaktorer i arbeidet med å forebygge inneluftrelaterte helseplager. De fleste faktorer som påvirker innemiljøet ligger utenfor helsetjenestens direkte myndighetsområde.

Kommunens rolle 

Trondheim kommune ved Miljøenheten har en rekke oppgaver på dette feltet, både som godkjenningsmyndighet for barnehager og skoler, og som tilsynsmyndighet og rådgiver både i forbindelse med bolighygiene og inneklima i offentlige bygg.

Miljøenheten kan føre tilsyn også i utleieboliger dersom inneklimaproblemet skyldes forhold som leietaker i liten grad kan påvirke. Utleier har hovedansvar for at utleieboliger er i tilfredsstillende stand. Vi oppfordrer til at leietakere først kontakter utleier eller Husleietvistutvalget (se nedenfor) dersom det er uheldig inneklima i en utleiebolig.

Rådgivning fra kommunens Miljøenhet

Miljøenheten gir råd i forhold knyttet til bl.a.:

ventilasjon
oppvarming
fukt
lysforhold
materialvalg
helse og inneklima
bruk av bolig
røykeforbud i offentlige bygg, serveringssteder m.m.
Miljøenheten er delegert myndighet etter følgende regelverk med bestemmelser om inneklima:

Lov om folkehelsearbeid
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Forskrift om miljørettet helsevern
Lov om vern mot tobakksskader (røykeloven)
For mer informasjon om inneklima, kontakt Miljøenheten på telefon 72 54 25 50.

Husleietvistutvalget 

Husleietvistutvalget er førsteinstans i tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag med hjemmel i husleieloven.

Husleietvistutvalget har kontor i Trondheim, og kan kontaktes på
telefon 73 88 04 00.

Målinger knyttet til inneklima/muggsopp og liknende

Analysesenteret kan bistå deg om du ønsker å få foretatt måling av inneklima/muggsopp) og andre forhold.

Lenker for mer informasjon om inneklima og helse

Norsk forum for bedre innemiljø for barn (NFBIB)
Norges astma- og allergiforbund
Folkehelseinstituttets nettsider om inneklima
Helsedirektoratets nettsider om inneklima

Aktuelle publikasjoner fra Helsedirektoratet

Brosjyreforside -
Planter i barnemiljøer

Brosjyreforside:
Godt inneklima i boligen

Brosjyrefordside:
Forebygge og utbedre fuktskader i boligen

Brosjyreforside:
Godt inneklima for spedbarn

Sist oppdatert: 19.12.2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css