Hjem Bål og brenning i Trondheim. Når kan vi fyre kaffebål?

Bål og brenning i Trondheim. Når kan vi fyre kaffebål?

Bråtebrenning, halmbrenning og brenning av hageavfall er ikke tillatt i Trondheim. Det er heller ikke lov å brenne avfall i småovner. Kaffebål og lignende er tillatt, med unntak av det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september.

Åpne avfallsbrenning er forbudt

I Trondheim kommune er åpen brenning og brenning av avfall i småovner forbudt, ifølge forskrift om åpen brenning. Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer. Overtredelse av forskriften kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

Avfallsbål - Foto: Trondheim kommune

Åpen og ukontrollert brenning av avfall og biologisk materiale kan gi store utslipp av blant annet tjærestoffer (PAH), dioksiner og tungmetaller. Avfallsforbrenning kan medføre både helse- og miljøproblemer som når langt utover de lokale forholdene.

Husk at det heller ikke er lov å brenne produksjonsavfall, som for eksempel bygg- og anleggsavfall.

Unntak fra forbudet

 • Det er lov å brenne kull og rent trevirke på griller og utepeiser.
 • Det er lov å brenne papir og avfallstrevirke i vedovn/peis, med unntak av impregnert og malt trevirke.
 • Det er lov å brenne kaffebål, sankthansbål og liknende, bestående av rent trevirke, med unntak av perioden med generelt bålforbud.

Generelt bålforbud

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, uten tillatelse fra brannsjefen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann (jf. forskrift om åpen brenning og forskrift om brannforebygging). Husk at det alltid er den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

Kaffebål

Mer informasjon

Sist oppdatert: 08.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css