Hjem Fyrkjeler i Trondheim kommune

Fyrkjeler i Trondheim kommune

I Trondheim kommune må det utføres feiing og service på alle fyrkjeler en gang i året. Utført feiing eller service skal rapporteres til kommunen på et eget skjema. Siden den lokale forskriften som krever dette er hjemlet i forurensningsforskriften gjelder prinsippet "forurenser betaler" og alle fyrkjeleiere vil bli sendt et forvaltningsgebyr som skal dekke utgiftene kommunen har i forbindelse med oppfølging av ordningen. Gebyret er satt til 560 kroner (2017).

Bakgrunn

Trondheim kommune innførte en lokal forskrift i 2009 som krever at det skal utføres årlig service og vedlikehold av alle fyrkjeler i Trondheim. Kommunen fører et administrativt tilsyn med at bestemmelsene overholdes. Siden den lokale forskriften er hjemlet i forurensningsloven, så gjelder prinsippet  "forurenser betaler" og dette medfører et årlig forvaltningsgebyr til fyrkjeleierne.

Trondheim kommune innførte forskriften på grunn av at fyrkjelene i kommunen samlet sett vil produsere en vesentlig mengde svevestøv og klimagasser. Erfaringer fra daværende Trondheim kommunale feiervesen viser at jevnlig feiing og service kan redusere oljeforbruket med minst 10 prosent sammenlignet med om dette ikke gjøres.

Feiing og service skal rapporteres

Fritak fra forskrift

Det er kun fysisk frakobling som godtas som begrunnelse for fritak. For å fysisk koble fra kjelen din kan du enten:

 • Få en elektriker til å koble fra el-tilførselen til oljebrenneren
 • Få en rørlegger til å koble fra oljetilførselen til fyrkjelen

Dette må meldes skriftlig til Miljøenheten.

Dispensasjon fra krav om årlig service

Kommunens miljøsjef kan gi dispensasjon fra kravet om årlig service hvis du kan dokumentere et forbruk som er lavere enn 1000 liter olje per år.

 • Hvis du bruker mindre enn 1000 liter olje i året, kan det innvilges et toårig serviceintervall
 • Hvis du bruker mindre enn 200 liter olje i året, kan det innvilges et fireårig serviceintervall
 • Det gis ikke dispensasjon fra krav om årlig feiing
Det må søkes skriftlig om dispensasjon, søknaden sendes til Miljøenheten.

Utfasing av fyrkjel

Trondheim kommune har ikke støtteordninger for å fjerne oljefyrkjelen, men henviser til ENOVAS støtteordning for fjerning av oljefyr og oljetank. 

Fjerning av oljefyr og oljetank

Oljefri

Trondheim kommune gir også tilskudd til Oljefri. Oljefri er et samarbeid mellom Naturvernforbundet og en rekke offentlige myndigheter, kraftselskap og tilbydere.På oljefri.no kan eiere av boliger og større bygg bestille tilbud på klimavennlig oppvarming, energisjekk og fjerning av oljetank fra godkjente tilbydere. Ved å bruke skjemaet på nettsidene kan brukerne raskt få kontakt med relevante tilbydere i sitt nærområde.

Nedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker er potensielle miljøbomber. Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker.

 • Oljetanker som er større enn 3200 liter skal tømmes, rengjøres og graves opp for destruksjon
 • Oljetanker mindre enn 3200 liter kan stå nedgravd, men de må tømmes rengjøres og fylles medgodkjent fyllingsmasse når de tas ut av bruk

Sist oppdatert: 04.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css