Hjem MiljøKlimaplan for Trondheim

Klimaplan for Trondheim

Ny klimaplan

18. mai 2017 vedtok bystyret en ny klimaplan for Trondheim:
Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030. Planen viser hvordan klimagassutslippene kan reduseres både i Trondheim by og i Trondheim kommunes egen virksomhet.

Kommunedelplan klima og energi 2017-2030

Tema i kommunedelplan: energi og klima 2017-2030

Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030 er delt inn i følgende tema (kapitler):

 • Produksjon og distribusjon av energi
 • Areal og transport
 • Bygg og anlegg
 • Avfall og forbruk
 • Næringsliv, teknologi og det grønne skiftet
 • Klimatilpasning

Mål og strategier

Planen inneholder mål og strategier for hele planperioden fram til 2030.

Handlingsprogram

Et eget handlingsprogram inneholder tiltak for perioden 2017-2020.

Dokumenter

Rådmannens planforslag samt saksprotokollen er lagt ut på bystyrets møtekalender (sak PS 0076/17).
Bystyrets vedtak om ny klimaplan 18. mai 2017

Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030 - rådmannens forslag
Handlingsprogram 2017-2020 - rådmannens forslag
Rådmannen jobber med å innarbeide bystyrevedtaket i en endelig utgave av klimaplanen.  

Sist oppdatert: 12.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css