Hjem MiljøUrban dyrking

Urban dyrking

Trondheim kommune ønsker å legge til rette for å dyrke mat i byen. Matdyrking i byen er ikke bare positivt for klima og miljø, men kan også øke enkeltpersoners livskvalitet og være en kilde til samhold i lokalsamfunnet.

Søke tilskudd

Du kan søke tilskudd til urban dyrking gjennom kommunens Tilskuddsbase.

Mer om urban dyrking i Trondheim

Urbane og bynære dyrkingsprosjekter i Trondheim.

Les mer om dyrking i Trondheim i magasinet Trondheim 2030:
Byfolk vil dyrke grønnsakene sine selv i Trondheim.

Les om opprettelsen av frukt- og bærhager på Stavne og Leangen i magasinet Trondheim 2030:
Savner du hage? Da bør du få med deg denne nyheten.

Kontaktinformasjon

For generelle spørsmål om tilskuddsordningen kan du kontakte:

hanne.aaserud@trondheim.kommune.no

Kommunen og utleie

Trondheim kommune leier ikke ut enkeltparseller, men kan inngå leieavtale med lag og organisasjoner som ønsker å starte et felles dyrkingsprosjekt. For spørsmål om denne typen avtaler og leie av kommunal grunn kan du kontakte: eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no

 

Kart over urbane dyrkingsinitiativ i Trondheim

Kart over urbane dyrkingsinitiativer i Trondheim

Samarbeidspartnere

Voll gård og kompetansesenter for urban dyrking:  

Voll gård er «hele byens bondegård», en gård godt integrert i byen som mange har et forhold til. Her finnes et aktivt og variert landbruk i urbant miljø. Trondheim kommune og Voll gård ønsker å utvikle et kompetansesenter for urban dyrking. Her finnes dyrkingsplass, lokaler og kompetanse. Det vil i sesongen 2017 være en tilgjengelig gartner på gården og det vil bli holdt dyrkingskurs.

Referansegruppe for urbant landbruk 

Våren 2015 ble det tatt initiativ til et strategisk utviklingsarbeid knyttet til Urbant landbruk i Trondheimsregionen / Sør-Trøndelag.

Samarbeidet kom i gang våren 2015 som følge av en rekke grasrotinitiativer fra urbane dyrkere, felleshager, andelslandbruk, strategier i Trondheim kommune og økt interesse fra et tverrfaglig forskningsmiljø. Fylkesmannen har gjennom sin rolle som utvikling- og tilretteleggeraktør koordinert arbeidet gjennom en bredt sammensatt referansegruppe.

Det er en gryende interesse for dette området i Norge og ellers i Europa. Det er viktig å bygge arbeidet på allerede eksiterende kunnskap og forskning. Prosjektet skal i første rekke bidra til samordning og koordinering av arbeidet på flere nivå og til kunnskapsutveksling mellom nivåene. Dette gjøres ved å tilrettelegge arenaer, bistå og koordinere kunnskapsutvikling på lokalt og regionalt nivå.

Deltakere i referansegruppen:

Sør-Trøndelag Bondelag, Trondheim kommune, Skjetlein Grønt Kompetansesenter, NTNU, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Bygdeforskning og Voll gård.

Sist oppdatert: 16.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css