Hjem Fiske i Trondheim

Fiske i Trondheim

Informasjon om sportsfiske i Trondheim.

  

Trondheim kommune samarbeider med TOFA (Trondheim Omland Fiskeadministrasjon) om fiskeforvaltningen i kommunen. Både TOFA og kommunen kan gi informasjon om fiskemulighetene i Trondheim.

Fiskeplass ved Nidelva Foto: Carl-Erik Eriksson

Fiskeplass med rastebenk ved Nidelva.

Fiske i Trondheim kommune

I Trondheim kommune finnes det mange vann og tjern du kan fiske i. Det er utarbeidet et kart som gir deg informasjon.

Nyttig informasjon om fiske

TOFA sine nettsider finner du mye nyttig informasjon om både laksefiske, innlandsfiske og sjøfiske. Du finner også informasjon om kjøp av fiskekort her. Husk at det ikke er lov å fiske med levende agn og at flytting av levende fisk er forbudt. Skitt fiske!

Forvaltning av fiskeressursene

TOFA og Trondheim kommune kartlegger fiskeressursene i kommunen og påser at hensynet til fiskeressursene blir ivaretatt. Vi arbeider for å bedre fiskemulighetene i innlandsvatna, Nidelva og Trondheimsfjorden, ivareta bevaringsverdige fiskestammer, og for å unngå spredning av fremmede arter. Det utføres fiskekultiveringsarbeid i flere vatn/vassdrag for å opprettholde fiskebestander som er mer attraktive å fiske på.

Status for vann og tjern

For nærmere status over ulike vann kan du laste ned PDF-filene under:

Sist oppdatert: 10.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css