Trondheim ble i 2015 med Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt nettverk for aldersvennlige byer. Gjennom nettverket kan vi utveksle ideer og erfaringer, slik at byen blir stadig bedre å leve i, også for eldre innbyggere.

Nettverket er verdensomspennende, og Trondheim er den andre norske byen som slutter seg til. Oslo er også med.

Trondheim har mye å by på for folk i alle aldre, og på denne siden ønsker vi å samle en del av tilbudene for eldre.

Vi har også laget en forslagskasse, der vi gjerne vil ha dine tanker og forslag til hva som kan gjøre byen enda bedre for eldre. Om ideen er stor eller liten, send den til oss.

Her kan du lese mer på engelsk om nettverket Aldersvennlige byer (Age friendly cities).

Aldersvennlig by