Vann og avløp, analysetjenester

Analysesenteret tilbyr analyse av drikkevann, badevann, avløpsvann, resipienter mm.

Analysesenteret har høy kompetanse og lang erfaring for analyse av:

  • Drikkevann ihht Drikkevannsforskriftens krav til nettkontroll, enkel- og utvidet rutinekontroll
  • Sensorisk analyse av vann
  • Analyse av bassengvann og badevann
  • Vassdragsovervåkning
  • Avløpsvann, slam, sigevann, prosessvann etc

Hvis ønskelig kan Analysesenteret sette opp prøvetakingsplan i forhold til ulike forskrifter og kundekrav. Analysesenteret er også behjelpelig med prøvetaking og transport av prøven til laboratoriet. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Sammen med prøvene leveres følgeskjema til vannanalyser

Drikkevannskvaliteten i Trondheim kommune

9veiogvann Vann og avløp