Hjem Analysesenteret

Analysesenteret

Kontakt Analysesenteret

Se kart og finn ansatt

   

Analysesenteret er laboratoriet til Trondheim kommune, vi analyserer vann, mat, miljø og luftprøver.

Analysetjenester

Mikrobiologiske analyser

Det benyttes et bredt spekter av metoder innenfor tradisjonelle dyrkningsteknikker, immunologiske teknikker (EIA, ELISA) og genteknologiske teknikker (PCR)

Kjemiske analyser

Det benyttes et bredt utvalg og metoder bl.a. ione- og væskekromatografi, ICP-MS (induktivkoblet plasma massespektrometri) og GC-MS (gasskromatografi masse spektrometri).

Sensorisk analyse

Vi tilbyr sensorisk analyse av drikkevann. Sensorisk analyse er en unik analysemetode med mennesket som analyseinstrument; lukt og smak undersøkes av trente dommere.

Laboratoriene er velutstyrte med moderne analyseteknologi innen mikrobiologi og kjemi. Analysemetodikk holdes oppdatert og nye analysemetoder tas i bruk så fremt disse gir sikrere analyseresultater og/eller raskere svar.

Leveringstid på analyser er fra 1-15 dager, avhengig av analysens art og omfang.

For eksterne oppdrag tilbys våre analysetjenester via LabTjenester 

LabTjenester AS er eid av Trondheim kommune. Kontaktinformasjon, levering av prøver mm. se www.labtjenester.no eller ta kontakt pr tlf. 72 54 10 30.

Analyseresultater online

Logg inn og sjekk dine resultater

Kvalitetssikrede analyser

Analysesenteret er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 og har over 100 akkrediterte analyser i sortimentet.

Akkrediteringen gjelder:

 • Kjemisk analyse
 • Mikrobiologisk analyse
 • Ioniserende stråling og radioaktivitet
 • Molekylærbiologi
 • Prøvetaking

Oversikt over alle våre akkrediterte analyser på Norsk akkreditering sin nettside www.akkreditert.no søk etter TEST 028.

Akkreditering og måleusikkerhet

Akkrediteringen stiller krav til bl.a. personellets kompetansenivå, til utstyr, arbeidsprosedyrer og dokumentasjon for hver enkelt analyse som akkrediteres. Akkrediteringen omfatter også laboratoriets lokaliteter, kvalitetssystem, uavhengighet og integritet.

Kontakt gjerne laboratoriet for å få oversikt over akkrediterte analyser med informasjon om hvilke måleusikkerheter som er knyttet til analyseresultatene, måleområder, hvilke måleprinsipper som ligger til grunn for de enkelte analyser og hvilke standarder som det arbeides etter.

Akkreditering forplikter laboratoriet til å utføre analysene på en måte som gjør at sporbarhet til internasjonalt godkjente standarder er til stede. Laboratoriene må kontinuerlig overvåke  analysekvaliteten gjennom dokumentasjon av interne kontroller og sammenlignende laboratorieprøving (ringtester) samt interne og eksterne revisjoner og behandling av avvik fra beskrevne rutiner.

Analyse av metaller på ICP-MSVi holder til i Landbruksveien 5 på Leangen. Våre åpningstider er mandag-fredag kl 08.00-15.30. Utenom åpningstid kan prøver leveres vårt ubetjente mottak.Analyse av PAH (Polyaromatiske hydrokarboner). Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Vedfyring og aluminiumsindustrien er de største kildene til utslipp av PAH.Analyse av Listeria og Salmonella på VIDAS. Vi tilbyr analyse av Salmonella og Listeria fra alle typer næringsmidler, miljøprøver og fórprøver.Analyse av koliforme bakterer og E.coli i vann etter colilert metoden, en av fordelene er raske svar (svar etter 18 timer)Vi tilbyr akkreditert analyse av konsveringsmidlene sorbinsyre og benzosyre. Vi kan analysere saft, syltetøy, brød, lefser, geleer med mer.

Serviceerklæring

 

Trondheim kommune sine verdier

Åpen, kompetent og modig.

Analysesenterets tilleggsverdier

Hjelpsom

 • Dine utfordringer er vårt fokus
 • Sammen finner vi de beste løsninger for deg
 • Vi tilpasser oss dine behov

Engasjert

 • Hos oss er du alltid velkommen 

Pålitelig

 • Vi leverer det vi lover
 • Dine oppdrag blir behandlet profesjonelt og konfidensielt av oss

Kundeløfte

 • Sikre analyser og gode råd. Vi lover å være rask på lab’en

Våre tjenester

 • Laboratorieanalyser og rådgivning
 • Kundene får god mottakelse og faglig bistand som bidrar til løsning
 • Tjenesten kvalitetssikres etter NS-EN ISO/IEC 17025

Åpningstid

 • Mandag-fredag, kl 08.00-15.30
 • Etter avtale kan prøver til analyse leveres utenom åpningstid

Responstid

 • E-post: Samme dag (eller så raskt det lar seg gjøre)
 • Tlf.: Kontakt oppnås umiddelbart
 • Analyseresultater: Fra 1 til 15 dager

Forventning til kunden

 • For faste kunder forventes innlevering av prøver i henhold til plan
 • Ønskelig at kunden har innhentet faglig informasjon fra vår nettside og ev. brosjyrer
 • Ønskelig med mest mulig kunnskap om sitt behov

Kundeklager og rutiner for tilbakemelding

 • Alle kunder med klager mottas ”med et smil” dvs. på en positiv måte
 • Alle ansatte kan motta kundeklage og behandle klagen med det formål å få fornøyd kunde
 • Alle kundeklager registreres og håndteres i vårt avvikssystem som er en del av vårt kvalitetssystem

Omvisning, se våre laboratorier

Vi har ofte besøk av skoleklasser, bedrifter og studenter som ønsker omvisning på kjemisk- og mikrobiologisk laboratorium.

Vi synes det er veldig hyggelig med besøk og tar gjerne i mot flere. Ta kontakt og avtal tidspunkt for besøk/omvisnig. Vi ses!

Tlf.: 72 54 10 30

E-post: analysesenteret.postmottak@trondheim.kommune.no 

Eksterne oppdrag

For eksterne oppdrag tilbys våre analysetjenester via LabTjenester 

LabTjenester AS er eid av Trondheim kommune. 

Beredskap, atomhendelse

Vi er ett av 6 beredskaps laboratorier i Norge for måling av radioaktivitet ved en atomhendelse.

21. desember 2015 ble det nye laboratorienettverket for lokal radioaktivitetskontroll (LORAKON) åpnet der vi er at av laboratoriene som skal være en del av den nasjonale beredskapen ved atomhendelser.

Privat drikkevannskilde

Hvis du har privat drikkevannkilde og ønsker å sjekke vannkvaliteten kan analyser bestilles via Trondheim kommune sitt selskap LabTjenester

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 13.12.2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css