Hjem Analysesenteret

Analysesenteret

Kontakt Analysesenteret

Se kart

   

Analysesenteret er laboratoriet til Trondheim kommune, vi analyserer prøver av vann, mat, miljø og luft.

Laboratoriene er utstyrt med moderne analyseteknologi innen mikrobiologi og kjemi. Analysemetodikk holdes oppdatert og nye analysemetoder tas i bruk så fremt disse gir sikrere analyseresultater og/eller raskere svar.

Leveringstid på analyser er fra 1-10 virkedager, avhengig av analysens art og omfang.

Våre analyser

Oversikt over våre analyser finner du på LabTjenester.no

Mikrobiologiske analyser

Det benyttes et bredt spekter av metoder innenfor tradisjonelle dyrkningsteknikker, immunologiske teknikker (EIA, ELISA) og genteknologiske teknikker (PCR).

Kjemiske analyser

Det benyttes et bredt utvalg og metoder bl.a. ione- og væskekromatografi, ICP-MS (induktivkoblet plasma massespektrometri), GC-MS (gasskromatografi masse spektrometri) og GC-FID (gasskromatografi flammeionisasjons deteksjon).

Sensorisk analyse

Vi tilbyr sensorisk analyse av drikkevann. Sensorisk analyse er en unik analysemetode med mennesket som analyseinstrument; lukt og smak undersøkes av trente dommere.

For eksterne oppdrag tilbys våre analysetjenester via LabTjenester 

LabTjenester AS er eid av Trondheim kommune. Kontaktinformasjon, levering av prøver mm. se www.labtjenester.no eller ta kontakt pr tlf. 72 54 10 30.

Analyseresultater online

Logg inn og sjekk dine resultater

Akkreditert laboratorium

Analysesenteret er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 og har over 100 akkrediterte analyser i sortimentet.

Akkrediteringen gjelder:

 • Kjemisk analyse
 • Mikrobiologisk analyse
 • Ioniserende stråling og radioaktivitet
 • Molekylærbiologi
 • Prøvetaking

Oversikt over alle våre akkrediterte analyser på Norsk akkreditering sin nettside www.akkreditert.no søk etter TEST 028.

Akkreditering og måleusikkerhet

Akkrediteringen stiller krav til bl.a. personellets kompetansenivå, til utstyr, arbeidsprosedyrer og dokumentasjon for hver enkelt analyse som akkrediteres. Akkrediteringen omfatter også laboratoriets lokaliteter, kvalitetssystem, uavhengighet og integritet.

Kontakt gjerne laboratoriet for å få oversikt over akkrediterte analyser med informasjon om hvilke måleusikkerheter som er knyttet til analyseresultatene, måleområder, hvilke måleprinsipper som ligger til grunn for de enkelte analyser og hvilke standarder som det arbeides etter.

Akkreditering forplikter laboratoriet til å utføre analysene på en måte som gjør at sporbarhet til internasjonalt godkjente standarder er til stede. Laboratoriene må kontinuerlig overvåke  analysekvaliteten gjennom dokumentasjon av interne kontroller og sammenlignende laboratorieprøving (ringtester) samt interne og eksterne revisjoner og behandling av avvik fra beskrevne rutiner.

Oversikt over våre akkrediterte analyser med metoder, referansestandard, måleprisnipp, måleområde og måleusikkerhet. 

Bilde av bygget vårtVelkommen til Analysesenteret. Laboratoriet til Trondheim kommune. Vi analyserer prøver av vann, mat, miljø og luft.På mikrobiologisk laboratorium analyserer vi et bredt spekter av bakterier, blant annet salmonella, listeria, vibrio og campylobacter.Analyse av metaller på ICP-MSAnalyse av PAH (Polyaromatiske hydrokarboner). Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Vedfyring og aluminiumsindustrien er de største kildene til utslipp av PAH.Analyse av aerobe mikroorganismer, E.coli, koliforme bakterier, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus og Stafylococcus på TEMPO. Raske svar og ingen verifisering.Analyse av koliforme bakterer og E.coli i vann etter colilert metoden, en av fordelene er raske svar (svar etter 18 timer)Vi tilbyr akkreditert analyse av konsveringsmidlene sorbinsyre og benzosyre. Vi kan analysere saft, syltetøy, brød, lefser, geleer med mer.

Serviceerklæring

 

Trondheim kommune sine verdier

Åpen, kompetent og modig.

Analysesenterets tilleggsverdier

Hjelpsom

 • Dine utfordringer er vårt fokus
 • Sammen finner vi de beste løsninger for deg
 • Vi tilpasser oss dine behov

Engasjert

 • Hos oss er du alltid velkommen 

Pålitelig

 • Vi leverer det vi lover
 • Dine oppdrag blir behandlet profesjonelt og konfidensielt av oss

Kundeløfte

 • Sikre analyser og gode råd. Vi lover å være rask på lab’en

Våre tjenester

 • Laboratorieanalyser og rådgivning
 • Kundene får god mottakelse og faglig bistand som bidrar til løsning
 • Tjenesten kvalitetssikres etter NS-EN ISO/IEC 17025

Åpningstid

 • Mandag-fredag, kl 08.00-15.30
 • Etter avtale kan prøver til analyse leveres utenom åpningstid

Responstid

 • E-post: Samme dag (eller så raskt det lar seg gjøre)
 • Tlf.: Kontakt oppnås umiddelbart
 • Analyseresultater: Fra 1 til 15 dager

Forventning til kunden

 • For faste kunder forventes innlevering av prøver i henhold til plan
 • Ønskelig at kunden har innhentet faglig informasjon fra vår nettside og ev. brosjyrer
 • Ønskelig med mest mulig kunnskap om sitt behov

Kundeklager og rutiner for tilbakemelding

 • Alle kunder med klager mottas ”med et smil” dvs. på en positiv måte
 • Alle ansatte kan motta kundeklage og behandle klagen med det formål å få fornøyd kunde
 • Alle kundeklager registreres og håndteres i vårt avvikssystem som er en del av vårt kvalitetssystem

Omvisning, se våre laboratorier

Vi har ofte besøk av skoleklasser, bedrifter og studenter som ønsker omvisning på kjemisk- og mikrobiologisk laboratorium.

Vi synes det er veldig hyggelig med besøk og tar gjerne i mot flere. Ta kontakt og avtal tidspunkt for besøk/omvisnig. Vi ses!

Tlf.: 72 54 10 30

E-post: analysesenteret.postmottak@trondheim.kommune.no

Beredskapslaboratorium

Vi tilbyr analyseberedskap i tilfelle akutte situasjoner oppstår et sted i verdikjeden. Med over 20 ansatte har vi god kapasitet i beredskapssituasjoner. Enkelte analyser kan vi kjøre på flere metodikker/instrumenter noe som gir veldig god kapasitet. F.eks. Legionella kan vi analysere på PCR og dyrkning.

 Beredskap, atomhendelse

Vi er ett av 6 beredskaps laboratorier i Norge for måling av radioaktivitet ved en atomhendelse.

21. desember 2015 ble det nye laboratorienettverket for lokal radioaktivitetskontroll (LORAKON) åpnet der vi er at av laboratoriene som skal være en del av den nasjonale beredskapen ved atomhendelser.

Privat drikkevannskilde

Hvis du har privat drikkevannkilde og ønsker å sjekke vannkvaliteten kan analyser bestilles via Trondheim kommune sitt selskap LabTjenester

Bestillingsskjema/følgeskjema

Bestillingsskjema/følgeskjema for enheter Trondheim kommune

Bestillingsskjma/følgeskjema for eksterne oppdrag

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Analysesenteret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Våre åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

Sist oppdatert: 24.10.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?